Skip to main content

Full text of "Combination atlas map of Miami County, Indiana"

See other formats


Gc M. C. 

977.201 

17961+28 REYNOLDS HISTORICAL 
GENEALOGY COLLECTION U9 

ALLEN COUNTY PUBLIC 11 

3 1833 02300 3160 ^ Gc 

977 
M5B 
179 gUO ^^^-■x 
.^,^_^..-^- ! 3^ 

If 

H|. 

.<■ ■ K v-fcC. Uf>ii;;iMW"o •■' •■«l^« Digitized by the Internet Archive 

in 2009 with funding from 

Allen County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/combinationatlasmiamiOOking i: sfji'ia TAP.l K oi- CoN'niN'l^ ;„ |l„l« .1.*.. W 
VI lllk . II.-IT). 

K, IHt. Ti ihy. 


,12 lluUii. Kl"-. 
bH InA.W... 


Xt K»».«. I 
74 Kl« Ui :S ' V.A,». B-i^k ■■" Ki-Wr, A. B . ^ 1 ll^,»»^ Mill -. 

KT . lUir. j" I- 
,7 , HtiT " A il > S<«U M B.. 
JT I .•*!.*. II. i . Ln'UlHiKAl'Hl Bio<;K.vi'iiiv> U.U-. ,4 


l!„iit...tf 1-. H 


1) 


C..l>. "'"O '•■ 


44 


CUj...: 
lh.,«T (Vllri^ . 
l-u. "IIU 
, .SI...U-'. ll".-!!'' 
1 T.vl..r. M v.. 


:« 

" j P.»>]r. Si«ml«f. llu..«.ll .I-'." 
I .l,.n~. H r . 
i Su»n,. >lu*-l ... rrJKf. V B 


>tIs<:'KI.I.ANE»"l-S. 

lli««< J W— •—• ^ •^""^ TAIU.K OF coXTllN'r^ '-"M^;,;; 

ll,.l..,.J..I,i, tt- 


HH 


llk.r. Tl,«.;.l,, 
• S... 1.,. A . 


on 
!iH 


l-lM.L- .1 1. 
K.,.- \.i,. 


IM 
»l 


Mj.T. .Ja.vl.. S«l Ab-t. II A . M p.. i,n-H()(;i;Ai'iiK; viKW: «; M>.fJ<. A B . 112 Miaisi ('iNUil; lobriury. 

rru«.r Si.-i,.,-. 
GorbrK .1..!.. 


H^ 


H„„,.- Tl,...»s 


r; 


{.rirvY*- 


?f, 

:n »A^,. i: i- 
TS I mm. u. J »• 

7» ►-*.». A H 
33 r«fc^. Me A 07 Kioka.!" A I). 
XT ' Kia>l->d. IV T '.' 
rt Km-. ■: H K«n F.«i>.. 8i hW.S. CJu. J.-.,. 
lUvi..^. Mill 
Mifl.r. I'hili; 
Pf-fT S'.n., "H l)«.k..ll J.*n. 
« I Jo.-, R. T , 
" I Stwnp. Mi.h«l, 
s» 


MrK-U. J»..- 
SI 


.M...I-U J-l.- J.i. 


>lclK,.ril. Tb.«^ J 


RnJ W ll.„>l r.«t. 
•o 
»i.DI. i. . . 
a; 


ai.1. u J . 
i: 


W.!l«. L;iu^ Bio<;Kvj'iJit> MISCKIJ-ANEiil"; XI llM.^ J 1 HKKKlttM K n r-'a?c!r>awy>->^' ■^■- ?-'^w,<?ffaK')Bjr?»^-.y''iiK,iu'.ii— ■ j-yi»rx o|ws.,a>iw.^ ar»«*-rcv5.-iT^-- 

••uiv ;r ti»^.% IK;V lit;^ -•-- ' W *■■ "■ !«•»-; i;=-.-;.',W~,.j,-,. pliiSSiiSS i Pti i jH W i — yi i m n c -'j.vTyr'-'-^^".*- >• " '.r,".- , 

..:.y:;- .:•■-'*■';. 


>.^#-s»&^4 •*y^^ 


li 
I o r n y. h-:.;.:v' puzjr Mr s^^-t~» Jt xr-5»4 ti«j * K ^ •- 3 • ^ r:A'-= K f^&M'M ^?^i^- 
ii:.;» '>'? ■ii.i^-; 'a' ^■i.^^nti^^ m. lihii; 


?^^- 
;^^5i|ii^ >{'X 


W 

r 


^^■M i^oaiiij-BiiiLt^ 


v^f^..-.rLM t..i.«f<««ifcriA B *r^.7|jCT tMnTTi-rfir' i cM>ft^ttMHM't gja.«attata.WiK 


/JH JllS'l'OUV ()!• MIAMI LOlS'i'Y 

\'^y .loiiN A. (,i;.\ii.\M. l<r •II, aLu I ll. Mvtlou of lul on nhKli Iba >ri(ia<l i.>a r obo I llru»l<riif. Uu N. II0..I 

I W-.y«. |>..nb.<^ Ibl. •«<^ 

4>.kl. . lu ih. 1.11. ^r U««b. I i->ixiuTiu:> •» im 0.1^ 


1; wilb Citjr. rf>4<«l tb«n u n^t an^f^ .r» lliri. I>ru« Rich- 


Cnrt« of Cb»« CMBtjr, t.J Jm. M. Ilf««». ••( ibh CUT. Th« r>M whI Ml^ (wr**\'»l^-'r ^/ 
-....-. I .-Jle* of Cm« CouBIT. on lb« 14lb of Jut*. lNU»— J U. Ihim. l;(v<«Uw. I^jr^jit^TXilw^'i 


. I*?T. J*h« Mf^rvfi* •Mi>l oa lb* •>!• vf : 


I :i'.; CIRTl'IT aiUllT. »...|..r>I.K Tl..r •«» .11 -. lU 1 ' Mr.".".; 

. II. FnNlhr. .f ihU rilf. 


WAtWII « DIIK MNAI. 


in r i « | i u p»l» , w 
ic.t<l fur I Mo-I (n il< hMory. Tli* e. MtXCrA'TCftft* 
rK.&£.iLTiMk.«B I ^, Aux. J.\iirj4,f. » 

J.Vl). V. MILUH. I &■.•«- 

Aiirt. mi. u. iu!riH.ii.v. I 

B. II. m^rr. (*»». . !«.. Tl««« J. «rr>im> lilfei ■ l-o U.. TW.n , 

Klr;^r I '''^■!.'^''i'!c'dirf'lHrji''*\''°^"'*'**"'7"*'''" ""** OUAVKL HOAOS mwrtusfjii .J sw«T U 


I N D I A \ 111 ST () i: V BY JOH-N- A. (iK.UIAM .ll.jtU«:i«*iSpirilbii .|K>n iD IKa. Thn< InJU , u. b«.l TWr ■ 
FRANCCS SIOCUM :'^,"fi:'«rj:;s ! Mr y<.K»k iwa 


a;,r x.|.i « wii —^g Milium pu m II njn ai n i .n ■ji i ■ iDi ii l a wi ^ llls'^^u^■ () K TllK ToWNSlFMS OF ^IIAMI COrXTV T"^::'v;:':!':: •KICHON -TOW? .'iii-linl •Ulf*- ;,.,..,iit'iluii»iU-rn+:Ule»'«i»«*** "•^'*"J^* i"'^'**"'^**' 

I ■> III l»r -..l !»«■: Ii«>-I- I' «•• '>'^» •'""-' ""^ •■"'•' '■"' " 

l',!il 1.. bo ^..k.l N„l«ilh...»lu.i: 11"-- h.,i.l,)- .l»-«- . .. »«(. I>«1 «.)■•«-"> 

,,.„,;. ,.ur aur.- ;. ,i,„ ■• ^-I3■..l ..la 1^ «^ ' »'» ii.- n- . .^bm ■•• i« "-J •" t-* 

.-.rltf hU'TV. ti.r , Lms ui 1-t rulUJ. rvcfv IMO in tlw iwi«*»U»rw->-l «*• (rr.*.«t n 
.„.l,i,.. \V,I1»». I fru,!,, „ linJ.L-»ni.l ...J «,>n.«..Um^- -rf..ll. .lu- •••Tr •«"»■ 

.,.„, bwrilw with I T^ 4„i reli^^B .crti.« i. J. if«~« T.,'raJu|| .« 1^- J" 

„:,I.I,.J to Ml. . 1 „b„;"r WillUii S»ith. i. l^:U. by.k. M.il"J«* Tk. lr« 

, , „h.r.h ... b«iU bT .!» -.»o J««.-i-.i.« •» >^'-~ "■ '"'" "* 

■ ' ' • I' • '•■«' I TU Dunbirf.. or f,^... U^l-., b,.l. • '•■•''^~ ''- «^ , •>! 1 -3 li. Suno .n«i Ihit Ik. «« "•"••j \v«:; lfc»» "< l"-^ ••*' 

I'nn. Tbo uik* of ibo orcuioU'O. u < tb.Cbn*«~— »<!"» N«*»»P~'''*= ■ 

Tk. ««« «fc«n» •• *. l-—^f ^ k.* br tk. I 
ia P.m J-trj. >bM 1-09. TV, -^1 ~ " !»• - 

'"" TW in. «k-4 W— w« k-J - tk. J-« H- 
U,-lr. (k~. « 1-^^ >UkJ. >--« b^ cW -f^t 
b.'U .. Ik- t.™.kip. S«- Ji« ik.- « l«i' -• - 
.«» b.ili o. Ik. C™- — a K.»i-r« (••«- 

>..U M P.rr.ik M -r <k. • ,1 1 ,„1 |Hr.i.l.«u«olloo»inlfc<'t««i»bipb,r„,h.d^ 

, ,,i„tk ill iueh .D .moriirii*. Tkn-o,-!. Iho »«<T.Tr 

,, |,r — alinR Ihii w..|k. ih. pioocr. u i»ilj ul^". 

,', "',l'. „. I '!, II, Ki, l..i«wcdiiil«lilliib«. ur>ii»s.fii ■-••"■uwl int'inx^ 

\, „,„,, 1, ,,,.„ „r ifai. mill nt i»<riicl «ilh gmrni irj.iKim; bjr 

William B.r.. ™ lb. .toil .i ihrir own a».i» ■■'■''°."*'''''~i'^''^ ^j^^Jf 
tairsi-raiwi. Kn«" 1 wbobnill". iiiillih.roll"™-ynir— 1-lH. . 

Tli« tm d-lh «u tli.1 of *>l..nKW « i knuoo. in 1 vf.. ine m, .o-i •» ^ <•%-<. tr- J»o™ -r I 

iM o^t ■n« »»»-• o* *- •*'" •" F-ni-'r. .. P«T7;.a«. •• l-CT TW t r« r«/ *^. »~ » !,.. MokIbh. "11 ibo ,hi|. io lb« coiioiy llrrfritil- vjlc" tnil n;h piuJocliT.- uptoirt. 

1,T U.av.,1., .nd . Uv.cn.lWht-rcili»^loi»ai»fl<-<<.lii»i-<''>'=''»^'»l''"~r« 

, uthay michi d™"- T.^Omy •««' r»n» •"'• '-"""■"■"i»-«- 

\Vjnlin..p. .I.«»pb, , ,j,i, „,.„ aubuuliil il».lliOi». •!» ""I •" 

III. JoM|>n Kulivall, > rotinl* 

' , loiioy. , , _., r .>._.l._.;llkck, X.ll...liiil ' ^„ n„ .hnul of ck.rvhoi .i!lbch«lby wlWnw lolk. 


' ^ .~ -.™^ i. I.- — k.» „ Ik- ^ J-.* ll-^i-. 
. l..;hifT .f H^k A B IVtI. ~ tk. .ir-c -* l«^- I J A] 
I...Jt J«tm of tk. Vnf \ I'"*' >*«»• ■»• ""• ''*' *" 

k::r,'.ii«n.j t. m-, i;iB»a. b. M^ji^j—-. ^^^ !r""iilllo Tilt TOW» or MMIOO 

i.',i.ilo.p ,,„l„ai,ir in ll<;ilkySi«ii«iMlJ'"io IL Will,ii«». lu b««- p„i,..i, ,k. iM 

, „,„hn„~..ipi.«.i.— "Wk— . ^.,- ,„. „^ ckiM..Ja.W, 

..^rlifc, , ,„,lSho«;K. UlW-ii, Unt.-.-l.i, W.I-.ii.Vll».-«. II^^""*. „^«.>|, 

i^ ■ .. lobi. |k,rid r.k.. Wvr.li Shop; IU.il-1. >l.il;T, ^''-J*"*' *'/^' .,rk-l ky Jl .- 

™„ : MilW. Kli.r It IV S.» .o-l n«."^ "Ill ; «-■ * " ""-• .^t,.ii »^j 

, -..,.™i. Tn- ^^U. Thi-n...<'--, MHk..l.-.lW-^"l I'l'-'-'J' s..,rU. .»«« 

- l.-riliS <iwir4.S,h.«lui.l.lV-lJII»'».J 'IW'I"» '^•■"**"~ h«b..i...«<" 

., i.i.iinl.li' Iwnl* I- ■ «... LU MM lk^.-«^. 

,l„ ,1,,,-. .».l.. ApAnortbUt».nUut«.trJi«J'*r«T|«h|p^Il^^ .,,;.^ U^ J-- 

'..ri'ifS '*''^S^7lri'SljpM;~;n•;.;<^ *;;:,--" S.^"'^' 

I Ml •♦■ i (v.-."r<H'i >• M<<MI, Kr.|.ar.iit.ll>i.--' .•<'-1^ ll«k»'' "I*- ..^m^I nk il 

.,,!,,. J. r.i—1 VIRION 'roWNMIItl*. Ul.<»« 

.«, „ .ill ^.p«f . ,'';';7;;.;°;'"';;^,^"'ij;,n;,':j"".TT.«'trs^ „*Zt,i.ik.' 

!'.'?• T.'',"u'uri''.ktr'3r""lAi''"" — • t Miin mttl Mrii..-.ni .«li,.|,, I S.li.«l IIhiw ai.l • l-.Mllfin'. i Tt. ".t^ ih^ul-.- .» il-u .rf j:!,,,!, i.> ,.. i „k,n«» 4i»H- »iU... 

rin' l^nc A>1|| •liirli uciiftxl n. lUl ..r J J.. \ViIl,i»« IV. T.*.'.- 


" Til.' 'i.',i'.ulul 
J"iron...,. ii .1. II. I'lurU. lUnl. I 

„„ir"'.i" n"'''iiu^ ' tL,.""; .vi.i,i:m i'o\v.>miiii>. j aLZI 

■ • r ..I 1 - : 1 -,;:,, iliMi «ll^^ m..!,. .|„|,„ ||..n,.n. T. I l"«l. f" in iku tlw rrc al 
' ' ' " ■' >. Ii«viiur .Lu-niiiiiod ••. Iljr lli.it fur. , •juil.. ^"nMuu (« ».n lo «li •I >lr. II.imI. ll». I'-t^ Sn^.r .lU k—t-r. JO. II |Ui-«. J.<a. ll*«. , l.< Hortofi . " *«il». wa« «« ibv iilrn. iimI iIm mitltjr |«ir li»l not i.<.n^^Al ^jf WJ!ii» H.»i|.t II.« (.| mJ JJ 
n.lii|i. IXo M.ir.;ilirj_«n.|of.n.krnln I.U.. II.. .Ii,l i„j ,fpr»rb ™.li', i|». M„l. !•..„ lU., j i.T,., 
- -■ ■ j-^^_^ J.*.>lu Prw- Vv.i^.l.. J.-i. !•*• M^N^ U-tn V..^^ 
•<>,l l-.,.i fct. .^||...„ 
••=7- .»•— "«»- 1- .f- ». 
■ <•• •• .» IlKi M.... 


.<.,i]ir.''„i>'ri." : i'^"; ■"•'"".r!'- '.r* A II. l,*Ji. Ti^ ^, 

' ' '" <*.i>-k i« i..lrj. TV. |-..'i..t 

••"^ TVn iNnk > .^«r,S 

)• ("IT. TU artt ««•» u^ T^ k< Ik <l.ua4.«. -.. r"!-.,.. I.-.0 Cam.. d Cl,n«..,, .,.r.d«d «h™l, J. C. .►.H,, 1-ri.dH : !■.-■ ija... K jIl.,.'„/ • • ■■ • TW tni . _ _ 

^^^^AU.,t l-l... Ik. .«. J tl. ,,.^^ W-. -fc^ .j^Hi. ■• WAOnXr.R-8 iTATIOX 
1; . Ul»ll TilU» o. iSo II.. of Uh, L, K * t,V nilr»J U 1^ «► 
. mpMlv kiiImI, iIio urahr (an of I ^"o^ !i>°i». <""><>J <'y T. J. ll.Jnm, a Fwi dS.^. aad . Sav-all 
iriuB qiven th.. laaia of thv aariy i ^T Waj;eiwr ,\ Umlher.. . 
lu iu.u» ihm. .1,0 aaac law, lU,, i BII;«llsr.llA« 

.h„ u,„.,i,i,, ,a, held ., ,!,„ h...B. 1 1" •'•' TTf "" "T ' • 'A.\r. "."'■•* •• "• >^ "« i» '-:•• 

'■'■p. (1. V ..r ...II..wii|.. I.y iho ' ""J I "«"»»<«■. 

■""' "' Pl-IIIRVTOM-NKIIII'. 

Jamra .Mak....ib wa. lU wl.il.. nui. J<.i,.k^ i.. |.«,| ik> aau.^ of ' •'-^- T,m,t„^^ .v^' ,.<,w n tr.a Trw 

eiailiati.« m tka. u.wn.hi|> A. ainf a- Wf. I- . .:r^| krr '-•< •••I I!-"- T-... -. 

liunkr.. ai>J.ol4.iDiauaVn:.a'.<iirn>aiM la.lU« nlUr... ..« alW TV km a^ ,. .« 1....^^ «» . 

filf^ III. I»ni' «i. tW fana mw .....nl bT J>~A WA . II.J..,I>|. tt..™. m 1«|. It .^ >.,.,,„. .rf 

la-».ni.rtJili.-U.O|.(.w...a.ilirB.i,«,.,rf.s, r-»T|i— ci.diJ. >.»*.ll v.. K.di k, ARr< la^l • |. 

.iatwi»«.w.ii.u.'.,.j,x«i7r.^rw,.r,^,i,"ij'!dki^w«.!ii. "* Tv"i^.L "z^^',' ~ ."."t. ;:r[i 


■ i'ni.,1, r.,..,. i'ir.V"l','jz,'r"i'^'.^'rii!;-''ri.'THr 

III. l....h.U,.^, of llr.* Tu^lJk,|. ".1»"'1111T ,"'iL-*l '.., 11,', >li;...f II..C..I.MII • ■'■■W '".'-••"'"." I'" •■■ «~ ~ Willi« AlrwiM. M. «» »l<il,..j l^..^ ... ,k, 

'"'•f*.':' A. WMlin.., limii«o. iN*«s;..'u.J«.A «iU K-.-...I1™ ./ lU KaMJ... -f 

■ ' ■ «... .I»»i. ir.1 .lu.»v..f |<iun...rlilr. I., n..«..r|,ucn.d.»v»::,kl.n ,.<M..~J II- 

, ' , , K-iniur.. .hlwiMiKll.. »<-.«lil.kl-».►li.ll.^.»,.»^,...««i..^,^,,w .AW- .-.4^ ..f 

^»L"i7 "ti'''" "•""'"I',"" ,«""<"i •> K- <■•« 'j.xr\rnrki .«. ..i- mmiw. Ak™.-(.i. ^^ .„t, k.. u.w, i. 

. "rjani, ll,„ „..„ ,a. b, IJ,..r^ VVilki....,,. i. \Klt II.... .1.. «U . „«.k« .J ». ,«.,b.^ 1^.. «, rf it 

.,,..., , ., ll»li»c«..H.ba»l.-f li,k.W 

* "•■""..• 1 ll.~ .J- .k- ...,,. Tk.^ .,..„ j.^, |^„, X,,!.. »|„^ _a,b.| .^ ,1, ,,_ -_ 


. ...iwi- wvi'Uiiu. liiiHuver, onr 

i.t jt rill uf thnf ifiHilili-wiliix 

•..w».l.i|, .ikI ar.,.n r.. . 

.> VLrlKkl tirin. Tl.« wMr,*. 
oM.^I liy ike tittulvn. Miiny 

. j V,'l 1 IVrrr T<iiru>lil|.. 

I .iliiv4l.il runix. 
i,., ii. ih, .■..iii.lr. 'ITu- aii.l' SI...... Il..i,l! A. K. 

Ill, Vnmti MaimliirturrM , J. ttirnn«. Oiif cIiiiMi— ler. rn. Igii) ..IT by Tliooi 
tir in \V.I.«i.li C.iinly Tl 
Mcr.-luLt, i« III IVrrj- T<i« ut U^ M. Mm ^mlii ibr n Hioiii.Axr) -row>-JHii>. Tl.» luHW I^ i»d t 

l.i,.iiolilll»b.UJii.- .1 ll-.rrlior,!. v.w<k.,-+.4 M.!^' l:4i> ll.x^. Ite.J l^|. 'fV->i..V^ 

UL. lin> >l ■•...i> m.«..> ll.xi V>^ Hil.^ IUi_ 

lU ttklcr ^ U .«.-. J.O. Il^.-k. l-u^.. .^ l>. 

L kiiM •«■ M.nin ^t^•r.•• wm- rii-r* t~ J«^i7- -T 0<t ■ • t';.. Ik,',^' i. l-b> J -^k ■•..•. H".'k J .!,• W.^f.a»J > ll;.- b< liir ni.i.-o 
ihr lnvimhili. I buill \,r TkHua li.«lT III lol::. I 
Ihi' rrnwl >ilr •,< ihn !>..U>i.i<i %.»< >lin. Awlar nil •» I 
hr SmiiMl lUnk in l>.VI. •oil H ■«• ma U f.im.»« A liiJ 
;iV ii.»l mill »« buill M (liili. 1.. WilliiM HrlVJL^. in li.'ii. 

by"r.T.,°iLv,: n> t«li kiy IW ' 
bau il.-.4b« . •ml Klu^.-n'l BL.\' Torr ll-wy Ki«.-, I>i«.< IK»i.n^ vd >Mm< 
.-., f» -My lU *M TrM-^ or Wiiiu iiu.'i •.. • diii^iii. r}.r II 

moml lo • d.i.|:hl.T U I'tTlJ K'illUiu.. I.4h in IKUI. 

u i-cis. i!a,««. )iiii.T. win ■■r ii..b^ Miil-t. c< 

lu»i»bip. U 1-3T. Il.>.>l. •■lc.<J<ka 11^ Ik. :«• bnk H > 

Tlu:6r<iJ<sihmi>aitu;burorKi<kwdMilkr, wkictiKwiBi ' Jukt •^.•a iV hk •-bib' <*iU Ura . iW i^_^ 
iiil-:U>. , pi.tnl<k<i<k<aiWvrj.^ lU. .L>ki.«wr.JWI 

■ ■ of iW < >wo<hiiM «r ill* oiMiiily. ^hc fiuw«»ct wmc i 
I B u> M rouDtl in Nonlwni Iaili«i>4. BfTLKH TO\ir>t»IIII». Millrr b>J <«ul-uliud « tradioi; poat lb«n tb« Tk« im wk:i* Umtij wnlua ik' 1 >'• o«>^ kt J U-.U Tkn 
u«al TW br— t.^n:^-vi<« Kik.- ■ IT.. ,...i,.i_i.i,.i n,-i..,. 

ill. K.liminOI. I ini:.r.. ■ 

.hi, CinoCT, 1.0 ' ui III '•■— : ' . Jo«r{ib Koliiuua. I'riacip*!. IVpuUlioo ab TV «M» foC .i.t. 1*4.1 i^r 

Gr«!«l •h.f. I.- . .«« (in.» IUbt^K.r |.„^ 

•o-l lor.:^ .« ik< J 1.0; f.n. •««. 

Oanl. »k<. bnicJ — .k.T .. ».. Ik. » 

EJ<f o« ikf 0><J ll«u t,rm\r4 M -• t 

. , , t^.-.n i« Mr Tkoi... Hf Mr >.1 TL,' I...: .; r : I ,,.iai< fitv the W.bob Jl KlW Cual. 
TUa bm Kl.itd luao nb.j trail brr 'leoM Trr^u wss Sinnd M^ u <nn Im amRaiocd, nu while nan cntrrr4 ib« lovubi 
ic ptiq«ar of liriir.'ii^; the fitrvK into a ttalvofi^l'ir^lion a.%ti 

~..«p«i. rtipii .m ..ir.nni k) •b.-'l-jmioi nf thi \Vi.U.b I 
' '.uial. vuUnil lb" t fVnaliip, ptircba..tD;; Lai] inii.'Oi^rh a.1 

Uinpnan r>ra; Jaiu. R<in«n.\.<. ib Olr. -t.-. 
laa it.» ■.»». «.« 
V».-»« .W. .MIM 


•• ik- law 


Parr,; 


f.« <.m»JR.*«. 


. ^1^.1 .^.^Jv, 


'-rr-r J,.h» lla... r. ihr C^i 


l.to. -,.; u J.-^S 


U-m 
S.;:.T^ 


i>o« a rorlnl 0/ Hw» 


mt^'-^m •t.k 


w..: 
Bc«.>». 


Hua .> Uk IVail fei 


. a^J.«^ U.O 


Wt>1 H»^ 


tt\T IMl.ikrm>.S.r 


^v.4 
haraJir 


'r^'i '" fv**" '; 


.• •• .ua. Il~r^ 


» Ki. 


.-«»» lr~i Millrr; J.-rpl, 1 

. kli.. Unit Cru ; ^nil l>jiliul I .^ .'1. I .iiu . tt .Mr. Vi-m. I rf lh« oaaat bi 1.1 l-.i'wi.r'.ili.h.ilu.ii;«:' Uirl»rJ I MUwi'i*. KIT. llueM,. »r...b |..«-J '«. lb. fam »• l«k«i.i 
II l...ki.l;.n'. Amin Murpliy. Ika- { lu .Mfrol MUW. Tb.,:..^- Tim» ,v I . F.-r k. M<.k.t^ l>~--t-J r-fk « I i^»ka.a...ik. J Tl 1*11 Tll-jw.lv ,\ll|..l lUaur cko I...1 
•»• .It..; J.Ka M..i.'r .« ik. .< ..n m" /lU alWr fc»«»bi|. .^-^n r»a^ k. k«r>. 1 
r<~ <r.4 BunKT okteM.^ •• Ik. t- m >i a av ik.< 11*, lA«iui'lilly «..! b«l I '. n,..,i!!,"'i.'','' K.'"l. i*. '..i J^T^- . Ji ■-^■^-* • r- I II ,1 I'J M TV-. 


„.. »M.' Awui- r.i*f \V.-all.r lafiM. Iti ibi* Imk7 O'II 
S-t. . M. M Mula. l-r DUKK C-KKl::!* TO^ ■\v,v«iiiNriTo>- -rowNMiiip. Kn.iii ilw HUM n-lioM,' aui 
Dunnd die .ToJu .1 bnji d3lr.».:lui.-i,l i o.ir .^.inmand .<• ■■irt |„ | I" '-"I- •'•'»'' KolWr ..llU ul. ihc I>..ia DjiIcI fuu. Ukl n >»>•l^.ui.« wiLli. Id Marrk 1841, 1»e V. t btJi'ias UikI in Mlln;: b«r rMr>-4#- 
' Tluy mm Job MniJciib.!!. wbnwilM lo ibo 1>4tv1 >biri<; r.-a. , 
iubaliiUDt of the ' ^*'*' ^•"' "" ^ ^"I* *■"■ J»n»« IVty. •« that b>^*b:.'iQ- t., 

bMinu Ouim. mC ' •"' ^*'""* •>" '•"• """"I Dnckwmll uni ; .-'lapk.-a AbnK>ii» — 
ho r.ra whri, i„- , "I'"' "•"'"1 k.v McUKW ; J»bo V.no:. oa the U>^«ij M.-uw kr I ; 
Migiii^ lo lUruri J«"a-« L»»ifc on wbal i« miw ibe Bnndt brfa B.,rT, m |£« 

.Wit, JlUli-r. iiirt liranwned bj JUury; Ui«- M>n|uii, oo iha Ji-c(>, .-^.^ fcn I Amy Shkl'or. on •!.« U »-.» k 

-...lib l-.u.? I .r.ha U.4 Kli Otinr on lb. J..bn Ix 

i.i Kului. i>Ti I l.ianK. .,0 lliii nonol by Lulon ; Urrwn 

ill bar. ih. I wbw. bo ooit lirt. , H<»tj InU, un ibu 

•nd John { fn; HoUorir, on Iho tiin 01 l>»i.l Shudi eh- Shim I ;-: < the land wbirk i In I^U inj Hl.-|, tl- I 

n t>WH<.<] bv .Tohn I litl men liko thclbllovin?: 
rv hf 1-. Imt.-, • \<«h Tn<i-n..«nd, John : , F<»J.-ri.-k K-ll«r. Jnhtn, l^n^nio Shirlrjr. Tbnma* K. nw^i 
I Ihvo ..r IMl. and I«I7 wr. Jaoui. IliK Tt « «f I^IT a>d U on ■ < ■ » »» 
B.I1.n..n. TiMiau.. l^Mo. Saaul Tmx 

T..- i~l •,.■■«.- « tb> u.a.H' 
KkIu-I U'rbXT ■• 1*4*. ky <kt H. li'.ni .>'i.iri;".i.d • .Mr'"uti.i,™, m wh.1 i.''Mw' •■Jlim.. .„ .L ,.1,. .., I ,, , k- ■ ,o,„ ,„ _ .,1 '«» Il4jn««, (i«M)!0 Wiuhl. Jnhn lUnn, lh.«h« ...b.«Ur.~f. 

ADliio;! II»'«. wn.i .iiitorvu ln«. lownanip u l{H!i— 111 w«rv tbt Sli-Liiai MKacr bavid aJMl * wai-l lin WiU^m i" V iL.*. 
foll.wiiPK: J-ni.,..SI,i.r|.. William Kini<..lnhnDa»!d».n. (..In. .-'-Ml. 1 j,.l „ ,.,| l»,_l'n«.kmll s.fl.i.1 lluZTLl CTL M..^. lWbalioil,Tb.«n«(;.n.l>, ,. ..f M.i^ Ur<...r bj > ur- h, i» n... livinv. S.ni«.IJ«m.-.n. Willi.™ Ili-itimr „ •••'-■■• "J™"! -»•'-■■••;'»•>«»-■•' •••--i*n»^nj .a. fl—- !%«-. a.^ I— r. 

' I'v: t:;: ''r:;:"i3'; '.'"JiTi'c' 'c«''''f"'' '"•-'^^' h.drbT.ii^uii^Jrr-T'-'' '*"'^~ ■ tcr iTr^.rf -^, MI.I il.b,»,y, iMvid ; <*c J'«l 4»li.. fajnt in ll« ' 
Villinm Kioii. Will Tb« luauhip •>. ..i.^nii llai>- .0ib««n<.*WI>l.^aiJ iK b^ linan •■ 

a.>i'4; 

T »r.| ^1.. ... WM « l;.~M Mif. 
Jmli.. .• *_. (M J.«i.. ^ iW IV,,. . 
1V.a.- IS«M aa^ 

I IT.. T . 
Tl . bm ik 

TW.i.lr .;. 


I uiNiinif in ill.. iAwii«bi)i I Tb.1 r. Ib..ii«; m< 
*Ju«.'lir<'«n., 1 . I..M : u> I Na» I l.uii.. I Uti. .u.^ .HI Ibx Wbil- Ian. ill. Iili. Ill I'M 
M.'ir.l.ii l«iii; iiKr»-H u«iki..iM. t:u.Tiui.^^a ' |.i«w)iiiii!. Ia.\l»ili/il 

;■"";' lb' h.m> .if J.m« .!f«Ji.i«. ..J ,.« ^li.-. at ikr oLm ..* J..te J—, ^. 

. """"l Wiknihyilu Ualll«lU..J..|.u U«K pn^Hinc I tin. I 
' ■ "" •: 1-he limehluHi IK ila- liwixhir >'• liu'U IK N.«llil.i>n.. ui lU 

:""■• ''■*'" Irliu, U iln luiLj llwlii.i. Tl> »•» l.ir il> llnk.l.'. rf IV.,1. , 

n"* k" .'irn ''"' ""' """-".• ■»•'"•« ''"'I' ■ C"-! ■■••"^' ■"• •'- l— ' "< "— 'i;^' 

"" limn Townl, jiMt in ihr «Jv'»- ul' llafri«»« l..w»»lii[. uuk uu 

iT.l-lil.IT Tli«'lii.i«l»inl.prihriu.ii.liii..-..«l«n|<k«.-k..J u«*« J«— • t l(,<.-ua» 'fifc' wwii«lii|i wj. «r,wii£«liii l>lo. Tlw « Till- Bw 
'.Wb William Live, u. a ibaKhbir uf Willaai imtK ia ik . >lr. o^ 

I> IMi. ; m ll,. [.miulilp wu« h.l.l .1 the .iibin .,r U.iiry J.i'M'y 4 

;ti" K)>i*viip.-il >K'th.Klt«h. J. K. Uiiviii iirvMch- b""*-'. • •"o ' 
. nuc »civ Ik'U II 111! e»l.iiu ur Liviifii;.i.ia •od '^° 

^,,1,,,,, ,„ ^ 1, ,1, \1, il,,..|i,i^ in ' thi? y'"*' ll**'- 'The t 

\ ': IK, ■ ., ''. n" i,.,.*', , -u'l-.ru. of >•"' 

.1 . , , > ..' u ■ /. 11 ■•■i;. Mrra, ill ^''^ II, April 
i cijiiKT, NORTH GKO 
1^ uvar the ecntivl pjit. on li 

• rullovinic bnaiii^M I irii^ if -k I- 
f lul.^] iW I , ud Kur (.'laiU lo Cia4> WikIm. TV> 
] j«» lr4ii. 

Tb* ir>c 6mmiL wm » >»r»*i skM 


• ■i4ir*"<^— •"^'tx'-* . Millir, l>ry tinoa*. etc.; h. u ]«nuii, ur> ijoi-l«. «!«:; l -— — ^-«v-«, r._«, . 
|.;r i Ulullior, |inlA-i.U ; A. K<— lof. llr; U.«4> «ii No- ' *«• . ""I • l-r«l.u»« rf 
Inpur i: Smitb. Tib'V.dorr: J^bn Mmr. Hold; i.nxn i 
. CiiUierim- I*vo in >'«»l*. BWIumilh; M, M. Uoisun. Saw-MUl . I-mIu K l-jrl,T, I 
.>. .« a.,im«.l'» S.».inm; I'. K. SlilW. W.r.lK.«ie 

I'hjriciini ire Iinno. Ihnin ami llull<^o. fvpuUiiou tb-w .-jii : S,mn€. M WUa 
. 1 irii, .,, M.rtli. -1 ''■" fifWl in 

i,„ comiolW hj L. M. Broier. F. C i. Sl L. K K iM ( 1*1.V 1 Lee i« ijae tb« irrdtl of bniljiug lb* Anc I jr,A.CKHOM TOWNSHIP. J.J I Kl.W.'l>^ ll. Ury fioo.li. mill lifiwri 
'jt;tinShup. K. Tv.Mnlcn, 
••luill : W. H Klin.,-. ILii 
niMtar. Populilioo. lOii. ",*j"o"' '''■ Oninlliouuat Tli« clio ol Bnfcl m«»1 Jul n-ns U> liw in ' ''"T^J * »"• ■ f -"^ ' 

•"• lUohlind To»n.bip. liram Co»nlT. wbil« frcri^n «.. in J.rk>« M»nK.. Mwp, J--. 

I T'lwaOiip, Miami Count;, on till' land n*iw oiin^ bT hU Min On. .^*"^^'7''V^ 

, Kin •»• BM looc alone in bin f rut h»mc. but •» jmonl lb. •mr rT" ™ '**" " 

y<«ri)MJi bjlh» ClloirinanR-o J.An l'.,.d. »l.o «Hth.i ..« lU : f, *rT*' .' .■ ,, irAltKIHOIV TO^VNHIIIP. 

Thi. i..w;..hi,. ov ii>iu..l ill i.i..iii..rf i.f I"ro.idcnl William llcnry ,[„ |,„j , 

•limv .01.1 ,,,.,11. 1. l.y tin »,.ri.,jt r-ii,^ ..,J u. n«l. bi, fi,p„l b..«i. jT",';;^",' _ _ 

Sn.| b v» .. ,nl..|lr.l to -win. l'.,.o (.wk. ,^„ 4„, ,;,„ „f ..^ x„;'„ .l„hn r,^. on lb, (i,m . ™ 

III .. .1. .,. •imc. hi. .« j...,|cil b, «„..™ »|,.lly .,ii.n|..ir „,„J^ ^j jjoUn, and J„i.» H„o ,.i .bat i, kn... .. in, l-d lam 

i Cr"^'. *ri''l,"l, il ,'l"!n ."'"tIi. V .'.',r'j "I'l'l'i Iji.irTl'.olk-ii'.'j •» '<*«■ ^-^ McKlnliy MiM on lb. (am «km b. .. »,. 

,',r^l,'.„',l, , I ■„ l! , K «! n I , i„ Ml.^i.il ''""P- Tb.i.t.o>«t»aH.Jani..L-. l'o.l.H,.fc..li»-.-.«.ik,li»m 

11,, ,„.„ I . ■ I l.,j,„, »"» o«-«l b5 ""•'■J. Wt"!— B—— I. ••• lb- llrla.-. Uim. 

.■I,„l „ , ,, „ ,,, i.stil., S.m.cll.iii«.i«llb^no.o«»ll., U;d;J.i»^lilh.«.,l..,..b. 

*''"l',"i'-i',' "„•',' ,, " , ' I ,', .,'..,. .,.4, a, l>-'>iil'«nii.»»l'i|»'l.WI.,.«.l..ti.k~.»«».ib. IWm. fan.; 

tl.r \l,.^i,,,,ii ,. I,,,.^»iii» AhTabpm .S». on lb .1 oa* babmjii.',- Irt Jlc(i.v . Jt iiaiwl. llolUr .« 1« tO»S •* IMIUV 

I ^<MJ>• £1. Ti »»i>^i ::i. It»:» i Km. TW ' 

a fl.o;. IklMI Kdk^. J^k. A l.>ab ...I 
lln.alk.bi^'t/lk. f t X^ I.U.IL. 
24 


Of. J^yw d^ couffTY supr /' 

^<^^. 
Eld-GeoBrower 

jtrrtKSOx IP 
► j wi» U«n » . il ,M t ■ PEPvSOXxVL sKK/r(;iij-:s 

OF SOMK OK Til)': I'KOMIXKNT MKN ANI> I'K ).\KKJ;.S (>K MLAMI COUNTY. JOHN AMUIKISK UIIAIIAM - huaitf. Thr luuJ wf IV-jib !•*« vnrrv^ ih*ir nm^ il luid' KliiiWlh Kall-t. . . ■ ^^ J,jl.r. o^'W 

( ,,, .s,„„ „r (ieon.-u. ihiruii: l»)\lii.J. mi, UMi.lt W kn I *•' "' ■ f^J *"^ "' JtmrTil K-»«n .a4 .«■ • .. - i 

■InJtuu- ll-n: lie; 6ni >«iU in Wnw I..IU11T. il<a •• " 'll'««- A |--«rfl . A4«4:.« i« ik, T »• ^ i.««». 

I ', l'..«o.v..od«.JlTioUI'<»l.C.«.M. •nKT.k.^W^ <j»ri».- ~J 7-" l-J Mr « — .t,^ Ik, »-ilfc.r ■- . . r« 

-. ■r.iui[«.Lir. Not. •.••-'. l^a•< :-b« wa. iu ti>ii:.-l.l« .^ J.«l "T* " Ij^J" , llrt »<ta,.- ■ «n«»«l ik- .•™« .^«»«- i 

i.r i-,liijL.ih CtuupiAcr. Um Jaw II. l-»>iMii lMr.«J C-ui;. , **"" '^ •"''"' '*" •» u. iW ^••i.M .,« .1-:: k >,. 
II Vin-.tiu. CIm: «iiu).-nlol sub ktr |>u<iii> i.. U font IVwutj. 
»j- in li.l.'i. 
,11 1 III 18:<!>, Hinm BoUer and juiiae •ifa nxTrd to font Ton- 

\ ,1 l<m.-^ MUM. Il« .«'n K-n« u. U.v>. ibc t.^6Ji>« of ih. |».fU. „r •• " ••-n" 
lii.n«c..univ,Mj in ih.T™i. lslu.nJ l>i; mf-iiTdj .« ii"^ ^^ 

, 1. nnd kilM by • k..n«. il« wu bumJ n'ifh .^I.».a■<' \um.n in tb« » »>u. in lU lnK«K< o^ <». ~< ^ lu.. W n,'., 

' ' > !>Jt.»«l » all Ik. ,k;. W >; U. II. a.,. I., .„., >„ . rft» .«■..»*« tmi 


..^.inlk. -ibal.inlUb 
io«inl .« atuuM br ib. "^ J^.^'' ="^''"' "••"•»• *!■ •« -> I* .■:,.r Towiwhip, 

iri i He was bnro al Ibis 

, m.nli..J, Kib. 7. I'^ST lannarv IT, 1-m. ti ravine to btaalMM U K*-fi«k jW t;<n>a.* 

ai;dSar.hTri.ll.,»r K.--i«.kr.l„onlT. loJUna Sl.< b«i m ih, k, ./ I 1 .wa!\i li, >^A 

' •••"'t" I»<fi"»n "iih hfr .<r.^nu in i..l.acT,Vn>n. Minni. Co«n.,, mU «H»Wkb».ii«^ ™«t, .-4 

Oluo »b«r ab.- »i. Iioni. (Viul»r ;7. 1 -^u o.t ik. b.- and U-Jt ••™:r^^ II- »» •- 

1, A akMcb ol' that old bouKM.-..! niib ponraiia i>r Hiram Raikr „„ M.»mK Tf<4i « T^^ •»,' <2>n a. 

t,. and wife, and Win. I.. Uuller and nlf.-, cm tw •r.n oonprinp a full 4^ ^ • i^, ^ ',f ^-iiW »^n*r<i ikrM.-t aB 

h- pai;einibia Tulume. \Vm, I.. UuU^t i» nvw in ibo nnoe of life lixaj Im a -««d rid a-^ i-Qi I li n l^n' 
,...i h.i.MrTound«l.ilba^r»i«andiJenlj.and«., aVvf, fw«, W«. Akf«;kl. ik. fc.krt rf J.A.. aj . .w:.. OEKROK WILKINSON, of j<«» Kc "'•Iber. pw<in>4 tka .».!«« U f»r».«r 

>. bii orisin. bi< ~iandr>ll«r nTdkimn wm Ammnluiaf > »^ f^^rtx k» r~ih>^ m )•><■ <• ..a n 

l.i< oMk-r h»l deao^M rr<« ■;.»»> >.>c^- b.>e «ul CanL^r '.ini-i t>. ' - ' . . .- >.. r . V-l 1^ ^ 

™ b.»n KrWnary 111, 1-17 Ihinn; ib, KJI |w. lu-l. »....-■. - - -..,- ./ i^^,.-„ 

lIKir,., hi, r.tb.,'. hmilj, inrladii.'.- biM-41. atabfarr.., t;.^ , ... V'lbn-h 10 orettaiKl A d'.uUe u l.ain >a% ma|4>.T-l. an'l tonij.bn d:>n MUu« ^^ 

in cnuao- wi-re n<|UiR-l U> niak- IIk- j-nniaj nf Ikn^ ban'Ir-l milo (ka< T<ar >.. . 

Ther ar~il Ihair BiM Winur in iIm ihea kaBln «f Nriien iba. na-W ^mM.r^ I nnlil the Al Ibal time Ihr ■• rrifyinv jrrll ,S lh<- l^><u»4■to« 

i-ber.then tbrensk lh<. Km^a of Mbimi l'>.«nit 
in rierk in 1 lira Wilkii.ar.ai wera Ike fuunii f.mitT In -rtlk.' la 

rt.r 1M7, lliniu „r AIU. T..»nJ,i,_il,.-. .J J,.l,., H,«i.,., 

Hulter Willun. N>«>| nalr barinc p<.«e.M lb«n. 

Ibirinu tlita« ),itin«.er lU^a. Kitiiva d m a^a vti* ivi 

Ofltrv. h« Tbn alinm|ib«n'. nl (vninw. aitai K««,* U>.n lainl»*l mini >'.»>»/, Til.- - 

rnrr of di~l Itrrenl.r 

dni in k lbin>>lw>i ntn 

p |'«|wn ap'l :»l •*'»»». • Kkill anil indimrr bar,- I pei.initn,l b»4W«fWK 

1-ar. ..»«. ^ .a l-pmi r . 
bhfiil nt>. .k-U. kA u . Th' B.'b.« ».n . .• Ml- .>ar.b J IV 
■u .M K rhnn-b : bi i.M»tl» a. a «<nii,i l.« ik. |«U« In l-l-i 1 


'•»*.■• «,«3C 


lift I m I ..,..l,li...'rvuil; i.»lllii> ; «^rii..-i;»lli»l.^l..i»l;.il...l il — li«;.-l«ir..l-.l. .r -'l-.^ t' — It... W «-• .llwlii'T of 111.' I'i'«>.. Il.» >utnnr I'aMli- l.-r I Iranir > Mmh I. I—'' TV . (ILIVKK CAULK. i ^.""wWI-Xr. .«...! *l :;. ,.r.L., |4«a ...k li-u... ..-t 

nh.w l.i..;:n.|.hv «.• hen- kridit .nlliM. «u ' ll«t. hr whin-««l —fc- k... Ji I L «™-k akirli «» UwR ia A t-« .wi. ««■«. Mr l%l«7 U«;*< • i« — ^' « ■■< -• 

M.,^^I.l.,J. N.;.i.iUrI.17ii.'.' Hi- l-.r.i... J kl. m,-,...,,. Uil .1)1 uw i,*-..l..l I..-.. ""*'*'''" ^'"!j'i^'T.I^ Vr"^ """"*' .'*"w, 

i!'",'' " i" "' "i '. j'!.ii'"iiao!''''ri,Lj" I jMi ~ix"«r'hML.^'£.f.Ji^Je tfc^'.T»rr.!-™ > re r... iiwt..k-— .«i..«» t.«) . 

I vi,,..rJm«ry iirnlicuiioj I vurinuli— 4'i |>er ilajr. lUtr W4. bjf.1 ".rt avl k.nl Ura. k«l Un. ►« «j..«"i _ fi^v I 

11 II I hi. LwaiiilUinl ill Unil l.>.k tumi: Uaitylhiuisli. Tb.ncr, in I»;h. f.» lU — • lor. t,mm.M.t^ nv i f H- 

1 II 1.1.1.. ■ ii,t, M iIk ■■ lfr.:in lUm." .a Wtf^f, M-wm f.Mj ll>f> k< tn^r. .I...f. .—L.;. •• «» i 

j 1 . ' ' 1 "n ,u",ui.,.V.»rdor.iKl.Ui>.ttin> ..ru«H.i«lr.J ln*u.i.«iiii.i 1.' w«lii»p-~kfc. t.<i^- ikrf to -'■'. »••< -,,■--'•-" 

.1. liiiikruf Urn <!.«■. li.*.-. in Ikr l-JI. .ilk «uiy .hU 1.. k. tMiiu. U.^ 

., , .L 111. fer.r.wul Uii.ci.JeJ t.i-....rlc..n iI«oimI. .V. I- =.< ! T-Jui-n., Mr. I>uVj k» ».« -«W .^.*™ ►^t.*--! 

,1, ,„riJe,.hor»i.ii««r.iikkii«»i»likr.-«kiB.',-4i»«.lr.->, My; «^m»4«.jf«i i«ik~-«i"~^-»r «— <e»»«. -^ 

. . . I f . . 1 II »l,iuK up hi. m .™. oL>kim: ki» ■ erirH« *« '"••• » "^ >- ..«»«.^ >• k. !.r- ..k b>.>7 x-i -. .• II.- ^- • •- 

«,. ilul ke .M ili-kUd for Di.i.11.1 W-r k.- .ep. biil^l.. tkukiBs ! rre-Ki-i:. ... 6. M«i» > " I- • 
I I.. luurrieJ lljicbd U. C..X, in tli« ih.thcwuaMlietcrl«ibleH.iui.V..-.li«ifl.-: ki.1 Ik.-- ..r.ehiU. H M. J-Ai»«. 1. I-I.. .\t i!. 
a lie i.h ihoushi.; hi. f-nair .nrtvY kIIIoI. kc lb<«-.H.! k.« k.- k-l r«n». ke ..*«l ..ih « B-ntm. .„ ...i.lil.Clil I waj u 4>eT>i. k.a>M; ■• i InclT,!. "^ 
Mr. Cult .lOSEI-n M DABHV. ivw Jer..-3r. iiid of Kn-.Ht.h 

I ,,i'i 11, IT"'' 'I'ul ,..n-il,o fin 'irl-.^lier .r.uh'h'.- «>u"il fof i'i. ] ■«». ik««j«.. l.-k IM >4 N.^ Th- 
reat I" Uiilk-t Cuoir, Olii... ia ih. FJl nf IhlO. i kiai -T ik. l.«b«l.l - l>i.i« ankMn 

bU bliik r.»sbi'icho.J ia Ihc I. «..« l:.ia I l-n"i.<u|. ».-■»->_ """T- '"""■" 

ui. Ihi. eiideJ, be look lb. anvle.. .bieh .*rt.J | •<*'■ «» "^"^ •- k- -^ ":"^" ,r1 

, from whicliihev never e.iinljte«.t.i.»Lh.tiM- , I. ike »-.«•.-. Mr .>! Mr. I*,, 

m «-Terd liaMiincc. Xe»i he m.-ki a ihe •***^'* JJ^ "^ '^'^TT' 

Aflrt-lbi.Kh<»>lck.<J.inlh.-?|«inu-uf l-a;.ke • '"^'T'''' '*.'*!'°*t^^ ' 

. i;erTT,a., '.eh-Ur IK- .aj Mr Dirt., e.W.J ' Ur=c^ Kkw/j ./ ... mym m Ik, 

.- 1 1 -.In II I), IV:.i.k«. At Ik. . r™^"^ '-'>«' '» »"»»..•- 'I 

S .1 I ' ,. „«1 in .;.»..* .ml Ulin. : "J "!'»<—•"■ I" -^^T """'•; 

- „ Mi.. Il™». ^'^ ^'- \ ^' }^^^,^^J^/!J2X1^. 

1 ' ,L.r.. _1...J ..-J.. I» h*""? •«'.' °""^ '"•- .oee ""^te 1-.-J witk the noe.ll> o{ • 

l,lu . l.rp- niw, in i 

at, V..il.-J or ftieJ h.« 1 AUm . Jl iku. ■• ««. .««« Ik. >-«l> of ik«» • 
I J W ELLIS. M D. Pnr I Ohio. Jaly J. ISr: la ik. .-i 
inae. "in W .jaren.!.. ■«.. ' !■> 

In Ike ."fring if 1S17. h«eing «tej no. »oaej by kU iajavry I Ciaeiaa.li I. Ike Wuw — 
•nJ Moimmy, lie b.«shl >n .-iwhlj-jBr. Birai. l.el«e ni.k> .^ik of ' "^ ~<''^ •« 'rT^ ""^ 
Ii..|i.n.i..l... ill Jol,.».« r„oniT, n« lb. Waff Si.ie r»l U *•;■»>. •»■'' •" '-• •a"*^ i^-^ '• Mr l>.ib» l.uchi root mii> al IhfiTo.n. f,«r aiika <.a of ' t".nl.. Ok.v 
OlR-til. >nJ o'n. i.-ra. .1 .■i.<n.TrilL. *i. UK (Om. in iku «U1. f"";^^ ^^^^ 
WW. .1 J.rkm.nl.Br^. The unie war. M Ou, illi ..f Jalv, h. BUti.-l Mi- C.ik.n 
^.mr. LilUc'..rUki<.C..nnlT.lhi.8lnlr.uaa>ar UiKnr.-^aa ^ 
,*iu. the .hini'hti-r of l>.\i,| aii'l .Mary Link-, and ra. bura ia I 
,.y of l-liiUelnliia, l-nin.. Jiouaiy T2. l-'-.T lief t.il« ... 

rvia nn.l of [ti'li .k^o-iil; her avrfl.^ .*. nl N.« Jrr«; ami 

-■..,t,h tk«.,nu They .en. niiirri.4 ia Ne. Jer*f in I*!*: . I J..; , wli..4 al that lOaov. Her moth.Y. 
'hi-b I di..l u Mr Mat Mr.. Ihtby . n- rf.i!ii^ 11*^1 1 Iha* H-^- ""^ »-*e~r' '-" 
>I.»C-aa. «ke I »■*«■ ••'« •*■ ■ " ■ " ■— JtlKiE JnllK ym'IIKIJ. r I. ait..lli«M.l..l.illi li..r-...«llV«.lk-..-. II, r. ikey lir.d I, X.».«»«. I - U W .. . 

„,. I ,. .k, .. l„r.m<.ei.«l.K«illrriaf f-r iIk- hrM IW_-»«. ..ihlh^kamii.* , r»»~l .>i..l-» »n.«.- .ilk. 

.., I ..i„ Jul- tt, '|"I1; Ihalni-r. Ima-.- l-r« r.4..w< lii i-il. «k.e» k- i. ....«.4 (.ar ....- • 

,„l., 1 |,„,_ {,..| in infaaey; Ala. ir.H.1.1... I'«> K.J«arj n I «.•.-• . rna<~ Ia4i.». i^..-..j |L~> fa«i(. . 

kia.ni l'.«nly. nil , |«M Al tln-ir ■«.- ni i...!, »^- Ih.!. nee bM I Ur. IM. Jue Mr M.'.k.d ....a.^^ Ik. ». 

1 ..r lnJian.|.Ji% I Sll. I«^-.; K-lelU M.y. lKl-4.r i.', |..* Tk— .Uaju.i. -r. c~J i«~..e .-l-m.> \»- - 

ik-,. ..r .!....-. I..r .a lieiai- IUii.< .\.-ne> k. au.iW.1 -I.. Mr Aratia.. .\.\,t. U U>. *^..— .* k.- ..• •— 1- 

1,1 ... I.I.OT h.. i l-.«a.i..ill-, l-«— •'-- »- ~. — -I . - •mm;>^^-ft»,: , ,..,^u,.|.i; ij, . « I li- 1.^1 l.u ..«. ¥.m ~-u. ■ lv».n., II, .-.l,,i,^,»^ AI.KIl IKirr, Ci-yu... T...>M.r lirti.'ull pnillifeiiDD ul* [ ..r iWciijor IVni. .n ..ir... ,i„.l l„ »„ l^.i.i. i„ji,^,„I '**• a^^"— ••• k-™ •• A- x^ rf .\^i r 

p.-Hi.i.l«j In iL- CH..TJ lui™. .f ..I Il„,j, .« „».,, fc, U..1.1 « . "" '"" '" '"■^ ^' ''^' "^ "-fc" « A. 
' • pniniMDl [on. lu ll« |.ljrll., .1 ki. I* !r->« t< .,» ' V\'" "*'* '^'^ '"^ *~ "^ •• ^^.-i.-.. 1. 

I .•il.n.i.r pr«w-. •"•" *" ■" tr--"'—. t^i <m)-y^ M ■ c,,^, l^l..,^ 4^^ il^ ^« . . 
I •ilk I.;, litflw uid «nii>: .1 4_ » 

' MiuHAKi. .V TAvuii! iucHi.»»,. T.....uif. ' I'^ji-.^iii^xijrLirji'r;^ 

«« ei,»,,.i« . c. Ucj A. ....I ri..v,» 'au^I^.u V,""-!!!7 .V i<u >i, ■•'^*'-' . r* "TJ — " --a 't^ . 
I ;:":! OKnMAX LmiERAX rHiecil 
SAMUEL Ml'SSKLMAS. RicuLwi. Tow«..ir I TW ki^i,, rf ,k.. i 

Aon.. *.« 
>I«T. Kli •In con- I nilronJ Madmi, -hirt. ..n-J hi. i.,1. ||, ,liH irTk "nj I Iir't-'u^^l^^Ti ' 

. s,:,,''!," »Ki.>~n ,0.1^ wk'™'. is;;, jKrioo."^^! ''hTiVkT,^*"* !r,iiy^'.J,'tl. .^ ""."^ REV OMVKIl II :iAN 
■linoe hx >«uhnnn in MUni CWm. k. kx «»u^»d Ul i. , Zl —A:' ■..•/._" '" *-*— — Ap» _ It... IW .«Mr 
I nnuiinoK his ptn.|w~l ||r k*. . my'lnc U.^^ ..luif , in ik. . ^""^ nnnkm. |«.ii«. »f l;.-W.„| T»wnJ,.f. 11- I... J|: , 
.limoi. Unaim; linil an.kT -nprfnir iilU-«. II, m>. wril I 
.m«.„- Ik- Urn nr Ml>«.nii.l (in»«..f MMi r. THE MIAMI cur.vnr sBvnxia. 

In Kiur llumsT M> m I'r. *>» ik.i SOLOMON- JOSJS. Alio Tn.,„llr .n.r„rt in Ul..ri„.. f.7ZJZ°-'» M^T^l^^Z '^J^'oL'fl "" "''^'"' " ' """"' "" '*^"' ''^ 

•lA.MKs ,M i;i 


inv.\. 


l'«n.: 


llr 


.ill(.H.l'daJ'."l.,'™ 

r«.iiii» .■,i,.„i,.i 


Ilnl..» 
ky'l'l," 


i'".7 I in Ik. C.««.r ritj in |«|5, iuM^^wr 
M Ik. M4.r ■/ F.i«4^ .• I ./ Ik. .m. 


■^i!5yi.i,"*f:^^'TrT??T •«7r- •■■■ v' w '■ v* -^ M..W.V "ifcVsLT:?. 1- h..i~v. wM..,--t— . ■ iV... .7 * . rw-jnliuB llir «Ji-«.iiU »r Itw Imhh*-- l«- «J^ w**^- '*•" "^.*''. . "* * *T VlT. ..a'<>.i<^ <i. 
Iktu lo »l«'i- ikM. Jiiriiw ll"> |»ri.*. nj^a^'y "':'• *•' LM,i!r.nli'<):'ii.'''l'.'.'i ^y'^1 ri'kr««i'Abijr\v.TkoruM ^V;d'^*'™ubr» "*'.'^'i''i«'<ir^- r,;;;^Vi'''^»'i'-^'-'* '~'»'^i'i^ht i"J^T-i^ ."ii;,;i^"'.L' 


L i"*-^ i mw > ^<>i »» . j wiwp^'^t^- ()R(,AM/\11'>\ 1)1 MIAMI CtMSn. IM),. IN ..s^ IT lo illl I'kl >l A I ilMI iS; 


HIM COVERNOK:! >pb R«rlh<.U.. Jih niUf<tii|« 

mU. My..f« T(.u«. M Trum*"! E. I(. CWbU ■ hk Cv 1. , ...:. ika . !!!!"!!! .iipKt ii<i.>ki>r'~.!r!!.'»iiita>i ii.'im 


— iKrc»M\T\-irnNi\<;KM.»a 


;._UZ=, «:U_4- - .l ^:^!^ .. 'rt 
"• ^^~\'35->Ixi^"-^^ i MlrVMI I 'J~ eiV <^ COTJ3MTY, 


to 

\ •'•- -^ .1 ^ v: Ji, " ■'-<«»..r '/\ ^A 1 < 5 -"iii 5*5 3 - -*>■'««•• •■/ 


l^,-^v:»^f: - ■ */ -.- *> t.^ ,.,*. ..v^ iv» f»\ ^^i, .1 n- ^Hi'T".?. « iU :y. =.- ^ ^ <%^ ^ THW mU! .1 law man •irvx ^s.^> m 
if% 

P 
o 

X 

h 
Q: 

hi 

2 

o 
u 

i 

< 

i . '"- ... ' ' ^ t itn ..'•r^.: ::'^>j .•■•.. ;;o,. ;■ ...•■ •■••' ' r»- 
CO 

o 

^' 
u Rts. or ISAAC CRANE 
Sie.lO WasminsionTpWiami CalwD. 
MIAMI COUNTY INFIRMARY 

V/AiHiN&TON rp Miami Cuinn y KMUMMHHMMkl 31 


1^: y^M, \ -rv- 4?*f ^^^-^-r^^vr^/ ; 
^-^^x si. Res. OF THE Hon. D.R.Bearss, Broadwav St. Peru.Co.Ind, 


W~3 


A. 

^r-'Af^-i^^lPx^ry^JL ., . ^- .*^''^-.j.^- -.gs^.. c.i^,u.L, . :- .^;jf 

- /' Reside NCE OF J AMES M . Orown \ 

) ;-_- ■ - ■_■_ " .: K COR.M*IN . LakaYCTTE; bTS ►'EHU.INO C 
Mir or yy 

^ (('IITT<f)))|.- - i'9G.;;?s 'y „ 

P K R U - ■> ''Kisi:ii.(.i.:.,.r^vAY\,.: ,\j). 
"wr~----t=C=rrr-.— T x ■ ^ --_-. ^ I fi ■^A 


w%. ff e f i . .>#i ^r^x^^ 0^<4f'^^=-<f---e£^ %rw7T^r.^s ^& i L-*^"^ 

ki/Sc/^^ Res OF G I. Reed 

WEST MAIN ST. PtRU INDIANA 


E«s,«.s^'?=^'-^ 
w # W^ %■ ^'% ^ ^. ::^ -^ ■ : :■ ^= T'" •«» *"i!' 1 Th 'ff'Rr'Ht m ^ ^ a- 

T"' ' '- - ■ il' Ji -^ "^ -L_, I '*..^^--^r^rfc" ' ' — u,o>„.,;i N, .Ml.., , ■ ■ I n- ■---.— ^ ^, v*f^ Ji/ ■ '^ 

~ — .0. ..««.■ • 11 ' a i! T .iffr.-^-" 


>...».»«»^,-?-:-i. •■ ;^, ■ <»■««■■ " m t» y ' 4() 


./^- ^c^M-— 

ReS.OfLB FUIWILER, 
B'rSrPERUINO Res or Jesse S Zern 

EASTS™ ST PO<U "(O 


;M^ 


^ as- 


t 1 

Res or WW. Kilgof^e Peru. Indiana 

iV 


'<*5?fj:^v-'«r*rftf«fs,*^-^^,,^ 


Rts4G*PDEN0f FG fv' 

one MILE CAST Of fCfU. OH ffv i ■ Res OF John Muhlpeld East SecsnoSt Peru Ino 
iijli!' 


'^M^^M/f/L/Z/Mllldlih 1 1 . *: 4.,^- :cu-i:-^i -3V KILGORESHIRK 8. CO 

CORNER MAIN ANO BMOAOWAr" SIS PCHU INDIANA 
rHC LARGEST GCNCRAL bWffC ANU THE GHLATCiT VAWCrY Of r.r^ODS TO HE fOVMO IM ANY OMEMOt/SC 
m THIS PART or THE STATE CONt^lSlING OTA COMPLEIC STOCf Of rvr onOOS.HOTJOHH.CXOTttnfC.C*'^ n 
BOOTS i SHOES. OUEENr.WAHE UiOrJMIf.S SC AL:jO A LOMfLETL ',liia( tJE HAPOtH^r S'OI'ESSrn^W 
AGftlCULTUHAL /Mt'^MENT:^ A UUIlOmG MATENIALS Of AU Kl/tO:. a 


ResofH J.Shirk. 

CORNER e'J* AND HUNTINGTON ST PERU IND 

ResofO.H.Sanoifuk btr. / Uur CiftLK IimMiamiCo Ind T.ty<^s-'^-'-~l LI,lzi^i''*"""^^^ Res or Eli Miner 

sec n rtnu r> «-*Mi Cii ■* 
'.'^'> MiHH ^ I I r 

iiJ. iir-t^ij "r ■i^J^" 1*,. -yu^c^/^-r,;^ -—. - f Res.ofthe late F.S.Hackley.BroadwaySt.Peru Ind 
m-iMH.'*- :>-.\ ■st I 111 ^ 


«=.,,*_-.^;-i: y^-^f^^r^ :7z:..: ,'^' Res.of John A.GRAHAwt, Peru.Ino 

/ H/SrOfHAN FOR THC ATLAH Or Ml AMI. CO.. INO. .,^.- .-1.-. .;-*-.-'-ii-"*'is' -1- . \ 


.. Ml 


£1 A'rUl: . 


.-Ja^ 


p^.. Rrs.OF J.L. FARRAR 
WestG"" St. Peru Ind. K3^s=2:3a;«safe£; 


^^-^ p.... 'I"- O'^ WILLIAM INGLE" 

KICHAROVILIE RESERVE WASHINGTON Tp. MlAMI CO.InC 


Kk n -,rn-»- 


ri^__^ ^^ 


:^^ 


t :-i ^ A - ^^^- i-i^^ ^^.^ ^ i^ .... -^ /j^.^;-:- ; 5Ld_lr-'^ . ^:_ 


<v::.v^. ^f, .:^>f i^a - Hrvor JOHN CLIFTON ^iMtn'^VHX.tJ %^p:t:^:.s»\ ^o^ut V „ '■■ 


:'\:^ 
■ .it. 
. .J 


3? 
.. ■ • -*, 


•:%ay^.^ n 


ili^^^- I.-.- - vy, ^ ^ f-^ ^^ ^'^ ^-^ :^ ^> ' 

■-,.1.. j.ij f,-;.*,i,.«r»4""«»'"<.f»'»-'"V*,"''' 


h-\n-. :.- :n-.v- 
-^-^ vc:?.^--' " ... 
Res or Milton Haynes 

SCCIlnCERCRCEK n' MIAMI U)^NO 


L 

-^ i^^-^ J .^\ iiK-l JV " T "^ :^_^ 
"'■■_l._.fiti5_j__'__| 


a da aa taaiaS pa h i 

jiTEiaa.ii^iuj: 


tiiM'i--i I ir j/ttA 
LiX;'.iA:^!>X?;^^^'- '''tyvC^-^ ^^ ^,i^ i^ .•> (. l"yH-1 


.:>J OidChurch Built 1661 
c.sturken pastor. liliji.:.!; Res or Josc«< Smrocm J« ^ ^ ^m\ l-Jj\ — ^ . 7:,^3:3^ 
;,A ^^■^•" < i! '.4»..k I'iVj'r^^ - tj^^^:-' STJOHNS EVAN-GCL-I-CAL LuTHERAN ChURCH PeRU InD 
ERECTLD IO/5 C A GERMAN N /M.>W/? ,7-h--,^J«/ I. -rf - Rl5 0l JOSI PM PlTBORN y f t Tf " -v^ f» W1ryy^■^vt«^ .■^-■,■.-■,1-.:, ■,, 


I i 1 y^. ::j^-".^^;^ ^ ^■^*^^^t^%«^.,-n?jr^ •-■■■"1 ^■*ji!^i>soj:;««At^aSttu:**--'M--««' Oia*;vv: 
M i l M l IH I -W<«t . L1I. I L II W I JW \ \Ml» i K ii | .. n iii 1 , 1 I \ mt\w ""^■5^^ -r- v^.^:^;^""'-."" 


' >- r\ 


.8 n mtii^^^. J 

J 
^X^^:i Ris.or ISAAC CAULK BinMiN6H»M Miami Co.l^ *^--*,-i*-ir?r:^ 


a^^^^ eP" 1- s £ lil 


-■'^^iM-^^ '-^1 -■{•■ :fi^P^r^' .4 --.JuiL.(j_.,^,__: 


fe¥ s'?S* 

^;i:py •»n' p™--^-^*?!:^ Res or William N Dukes 

StCJBMHuI'K A" Uj •■i 


-"•^ CLj^*^-; ^ 


Ross Bros Dlmfji in GnnrFHirs Ouicnsware 8. c 

MAIM .1 OI*t>MII COUHIHUU.-.I ft HU 'tiV Res 0.- Patwcr Cook r 


:^A^~<;j'-ib ^^-.;:i>i&^ 5^Sii#»i^-«i'^'?^^^SrJ;' Res. OF R.T. JONES :-.-3i;j&;&*::- 


y^^'^S* .'■t^J-!:n^- ■ ..- Z^^' ^.■^A 

hi A^ ""^H*^ ■ \ ; ^\\.».> s »> \J>^x^'J^\ .y-*^ A^N 
>\Arn:(()N(; 
m 


UIOIIL'JS 1 

1 li,.', !.«>'■ 


t rurirs' 
1 


i 


im 


\¥_ 


^^rqj 
ill:;—- 


-^--M 


' — } I. a ' u' > — 


*o : >■«■. 
^^^iSi^^S^T-^"-^ .HnmrlmH. .iMt 


If^^.^^^. 


i 'J 
,/ ' l*^' > ... *{ ^'J 1 11^ 1 . h.\H/ll-r. ^^ 


I .'J w __^««*J ^#— - '-■ ^ i * t ff — ^ ^j — l-v— ^ •">■«: "■P"'«^Jf.kjr/rhn/.yX I "^ fT-^- I.KOMMA 


WAifiu^Toi ' sr 


|^...\\._.. I ;, '- >^o .V/r..X/^r . i'.:^ """ \\ — I Tj r ".ri>"»r^ " ' T*"'-"'" ''. V 1^.^ J - M I y //-/«-. 

'3?CI:l^X.'''''iI,''l<i^i5SIii^C-^ /• _._M I '-^^:iv^ ^'-^^ "Wt*- J. - •■^^•■-•E•<■*^->-'> ••!>> •■••<» 

■'■;*?■ "fV^'^^-^r"'.^ -'.•--V' " "Ov 1:1 

r Was: 5a# ..^^«a^:r«^^ *^ ^:#&-, :^. ^r^ :;jS^ /at—^. — -• -ibAijtri-^ 'ragui, 


Res. OF John DucKWALL. 

Squirrel Village Reserve, Pipe- CREEK TP, Mia w I CO.Ind Saw&PlaningMill - Floup a '■eedMill 
Property OF JOHN Duckwall. 

-Jii^ )L- 

•^^ 


•n— Res. OK Michael StrOOP Stc5 Pipe Creek Tp. Miami Co Ind 


;:»up *>'■■ •C!i:^!llliii!'2^ y^ '^''"'-^^iun nil '^!f 1 1 < "'' j.rr. Ji^/VX^'iKa, 


I XoiiTii(;i{()\ i; '•'T"^jr)'r '77"^?"f>'''i*«i'^>v"^'' -Z=:Jri :'^'?cn 
\ '^- 


#^■4 Tig; y 


*r ••'^ ■■•■ J■^ 


4S^ 
-':^''^^ If Iff '/r ■fit < 

5*--. 
Ce^ »^ 


x 

o = 
z- 

— 3 

IS 


r* 


--J ■-7';-f 4 


22 

I G 
!l! -_.J 


*«=-^:5^T7 — ^^ — r „i-s =;'■■' "■■','...,, .J, ■; > ■■ *? i^- fc ? r s ' :. f- - ■^- 

_^.4»-4_.i^j.. K*). .^i — v-f-.'s^ _J ^-Jr-r^J i.. * l.... . gi ft ., ^ . y . o-^- 
i<" S) 


""tfO-ICK*) I'M a Tan m iL: f^"rtra\ •>. 


ii^^LJii"^i& 

|s;yirF7 A:,«f> 'i7a"^i -'-V,V/^«;i^^-A^^ . ^ ^ ^ ^ -^-^rr^^--:,., ^.., -..'v *•?, 

^ 
Mrs A B Fisher 

mmnv i ' '■n 

W*Rt noij:.t a lUMur.K vahd or A B htSHCw |\ XINI».M1«M1 CO INO • .'.III H V v*-" 'ii]^^«-..::_..,;^,^^,U^ > >r- V ■;^ Res of Joseph B. M i lls "i^ TT V^ ■:^i'i ,•% 


> ^ . i ,^':>^^ n^ t:' 


■S:?f^:=-^-,-^^^- .:?*S:^,. Res or Joseph M Darby 

SrC >>> J«CK.-,ON U- Miami I oiM) i^'--'^^3kk^ 


f^ ■€\ 9 *?■ 'i \ 

X ■ 


^S SAVANT- 'J ,-> 


&«i'.:''^^^si«'wp;. ^3*—^=* Res or James C.Hair 

StC ?3 JACKSON TP MIAMI CO I WD 


• ;v • -.</-;■ •'if;-," '1«- ■ I ■» -■-jiifcr^r Rl-..'Omicloi Dh ad Kimuau 
C'jRoryv*n«sMi Jim hvn '.n «iniami*mu.uii '^ iUii^i-s:i&:J^^3^>^^«3* Krsc SoiovoN • . ■'. ■ ?v 

.,^.. :■ ^ ..J ' ■■: ,-^^^^^..>^i^^ -^^ ^U. -- Ti -^ :^^^^ 

Rcsor P_K_M9 Uan _ RES OF JOHN GROGG. --•k^ ^r»; .^^'J 


I oi:.il»ir.i.».'., j,(,-or.c«ts»cl ^ , «- -nO.^ " V -■ - , ,,'",' - ; ? ;r,--r" „ ;! -^t* ^ J ( RES OF D» A.Ost i ' 


Res Of Jacoh Myers 

StC;4 PnmrlMMIAMi COINO 


Risw John Old Lsq 

tC 33 Pr»r> iria.uti CO lan 5-- |-5„°V7!- h:M .l>\\VI S' 1*^ /" '. ■; ■ r_ /' Xi;ma 


^'^m,.'C "■ I'll I u II Jl ill rirHijrirullurtii 
I firuumilt ' ^: fMk l-'''^^Jjln^& 
lUr*.™-"" 


^'/'^^li:-?: o t ffg ;fl/l«00« ^T. ."""-'*|i t '{' - -. t 2- ^- L >'Af H* - - *?'- "- • r ^- ^: *^' 


4^:.; Mi 


a-wir-T^ip im,v: ' -)LlN(()LNc ' 
To:::^: ^ ^^^'^•^^ - ■'■ -^^ -s^^^ .^^ C 'J^ \ f » 

[■m:iLtmcgr;q^i5r]^Vi< fX 


s^si::.xs::,:^':?^j 7''f^\' .. .1 . L, 
l.r*yy/r*. ^ ,-/ 

—; i — '-"Z ■". „,■■ ■ ' 'H? , ■ — =-- ■' - -^ > - J ; . »■ . I ^^^mSr-i *— 
r r j r :?. -lL...;- ^- / ^.il i'i."!-^4 i. 

4t^«% 
u. 
."■f*7M ^"TT^T^T^ ft-as ■ . r ^ra^ti^'iS^-if-i Resof Henry Baker 
seci8 perry tr miami co ind 


:--::^ Res or Tiwothy Baker 

SEC7 PERRY IP MIAMI CO INO i A.^, A.i.'^ I —J i 


^'i. - ti^. .^;.'KV,>^. v^-^^. 


^bttio"- ^.-•i.-i/.;?.":^. x: ::^ Res or Allen Krieg 

SEC 36 PERRY TP MIAMI CO INO x4h. ^& 

T\: • . r f:tr^i / —ft-L Res Of THE Late Michael Zegafuse Sec 3b PcRRr Tp Miami Co 4- 

A 

.i4S;L-' ' ;4ii 1 \ £1. JLj..^,,^. I- .iaipa.;^^«B|.eaMii-:; ^f^^-fe^fe^fe., 

:lii-^$%i;,<'j,^'^:^/12. *■ ~i Resof CoHNEuus Low 

CILCAU MIAMI CO INO n ..-J' ■-.x;^ - -.»«rncvw ii> i »» « m, «i» 


A 


v'ii l^..;^i.v.-., — 1j I wrrrai n-^f f/ -!;•• w '""'/ f;^§^!55SW^ XRcSANoSroRE or JoHiM AKmcKT v 
oeALCft IN DKr GOODS CftOCI^'lS oun^s^»€, I 
uanoxs BOOTS sudcs ha 'jmahc ic A 
C lLI«0'.-fM'CC -.J J\ 


^^. j Res OF Wi^P Drake Esq. \: 

Si;C3J PERRrTP MIAMI CO INO J. "ir" V r 


M "^-^^^"'^^^•^^^'^"-^^^ ScclDPERpyTpM,.M. CalND ^^ ._^^^¥^^^^ dC RcsotJoHNVVBuiiXH 

SECJ9 PtHKT IP V. I AM i CO 1"0 J I an liMMfci ■ 
J hkV'm^^i^^^ n !■ i-. ^ e/: o qor ROt - PCs ' ' ^--:^ „ ,. ■ ^,< j/«-//<'4- >f ' -\ y. N'". I 


^VA'S'iiINOTflTx; '"M^^mv^ < -.kill. -* 1-^ ? "■' ,.''•1 l«| 'v<-'*> ' "••■'••' 

0./'.H->**. 


jj^:|-h -; 


RICHAHCVILLt 


T^, 
^4 


-fer^ **=i />..♦-. j«//*-j 


« » Mr-,..- r r 


•.^. . i- 


^te: 


1^' Y:^-:'^-- I 5 -tf* jf» ('I -^•■'•Lr;: _ ,-_r v-TTr-^vr 


Res OF James M. Flagg 

SEC 21 WASHINGTONTf MIAMI CO INDIANA Res.ofJohn.T Miuxr 

SEC 33 WASHINGTON T7MIAWI CO IHOIAHA 

<^V'.^'-- 


V ". "^' ■'. 


^■^-^eK- 


.---^'^ 


Res. of a B Edwards Slc 24 Washington Ip Miami Cu Imd ^-4 'i 
■if ;./■ ■,';Sl '■,■■_:. '" .'lis -TOBs-^ ^:JL\ rtii'irrKit stcoao ST '^H-^- ••/ ,■. nf-T M w-fr^TrU-^ % I It-- Cailrll. 

•rr — W5 ' '" r^^ i^4'"^'^r^iif"i^ Vh\- 


■ici/iyi'aft' !f>'* -^^^ 


-sf*->. TTiHCK^Z f—nH— f— i -^ — ' — \ujr^.drj - — ^ t^ I s \^'\ T 


11<4sig- ii^n >v\ lir-r'^rnt-? "•"ifz-i':^ * H \ S;__-...^._.-.Jjl.^.-fe 
^=r'!. -^ :^i 


iVyV'^ir '.^rf'. 


5 ,-4^. .yi^^f » fe V : i . ,^1- -11-1 >J 

I 4 ^ r^M 

RES.orLEvi.MiLLEiR Sec 4 Jefferson Tp Miami Co Ind 

BREEDER OF SHORT HORNED CAinX Re5 or George Eikenberry.Sec 3 JtfFCRSON Tp Miami Co Ind ^.J^-^^ I il 
l:Ii3 jiLlB SiZI '£1:B Es. 

^3 i^tl ^1^ zJ- l ^^iirr ^ M^-A '—^^^^ -L\ \ 
\(^ i 
i 
I 
I w yt. i ^HM ' I ' » ■ '»w w- « » 79 
[Vv*; 


iV ,. . , 1^ *■ 


%: -^^'^l:'^ 
• liPj H h i-^ ■■ !: ii' -ii^?a '">.-;: -r-r • .'>5 ■• - U-'^ •"'• /'^<- 

^.v. 


:tJffr^?L^^'^^^^^3 Res OF Joseph BROWERSEc3lj£rFERS0NTp Miami CoInd 
J^'^-- ,-j»i.:*«#if^- i 
^^^v^i:: . ]ij 4r"%.-^^' H t^^"- W' ^^'it^-^- ■ r^^ r •- ' ^ *i':j««^--r- ■• -T-iT---.-;-..^JL fc^ Rch OF J B Ku NSE 1 •,;.;::;;: 

SrC?ICFtCR.'iONtl'MIAMI CO IND; //««.« ( 5EC3CJtrrt«S0Nn-V:iulOr>IN0 ' II Itf—li 1l« S:^' - r^n^',,, ■-••:r^^^::>:^^ ^;^''-.r- -.>.-.-f;.- ^n- ;,n 


o cjmtriH, MEXICO MANUfACTUKING CO 

MtXItO MIAMI CO IN(J _.. 02 


1 

ResofSM.Lcedy 

deeds vi llc miami co ind ■ . •^•■••■x ■••'•i»r...-..!?-,.-.'«^''.;--9<>....]JjAr7iai«,-*~'3jjjj -_ Res or Isaac L Benldict Eso 

^ECl UNION rP MIAMI CO INO RESorTSM"^EL¥VE£: 

sec l.f'6 UNION R MIAMI CO INO 


f^ES OrbWLoSHER ' I 

SECOUNON-T MIAMI CO INO I ■)|iiiia^iiiitMV< THfj "miiu>w«i mmm 
v 

n 1 i„.„. 


7 J if 
Tl «'•■ ■ - 
'■ ' e 


■'',^/. 


- ■>•* 9. 
»^;,?« " 5 


llurArl. 


\ -'I 


«:i=L^ 


fk 


'?jf. 


„ A 


-£//-/. 3 1'. •"— • s. r iMM. ^JIIUiHuV: 
"sMjr-iA :BM4^^ 'iK 
e;;:w » lr.«<~,a-l^ ^"'" X i n 1 5 1 


I i ^l „,-.- • ■-^:^.-.^ 
^^i^ ^■''mW£^^.. SkJ'V.^^ 
Res.of Solomon Jones Sec. 20 Allen Tp Miami Co Ind. 


o^' »*■•■;,, - fJ^J- Um^i^ ili'it. -i-^S ^ . ^4:..^:^-^feb^-^ .f^i^tiK*'^^ Res OF THE LATE Oliver M Caulk Sec 20 Ailen TpMiamiCo Inu "3 i •^.•■jW*:'fl*«t.*.'rci- _^-^. l'-:'^ ^&. 
RES&5T0RE Of Geo W.Wright 

PETRRYSBURG, MIAMI CO INDIANA. ' ' 

SJXKr t r/mcy o/rrooors norinNS RFAormtoi aommc 
OfiouKies Boorsa SHOFs.MrsiCApy nAKjtrjtii 

QV^fnituxn Tin-tnui IISO COMFLCTC UUt OfOHUGS. 


Res of \N'^ Musselman. 

SEC.9 ALLEINTPMIAMI COIND .,^^^ ...-V ***"■"' ^-:3^ 


r3»' ^^;.^f.:i_-v ^i^^.:.- ..^ 
v># 


.-in Res or Peter M.Carvey Lincoln, Miami Co Ind faan ^ -'"-—'■— "-' *" -"^^ f~:frt'-.rvasen>« Max> "■'•' • l<Ki:i»vs|^ . ".-1- \\ 1? ... (2 ^-.^i SncK rim orJCMoB.E.WALiMcouaSUuTUHTp Miami Co.Ind. RiswC«HuiCoofiir>Co»ni Home BuTuiiTriluHiCo bio Ru 
Rcs.ofJoseph Votaw SzcM Butler Tp Miami Co.Ind. Res. OF Stephen CRANoi«Stc2i:f Butler Tc Miami Co Ino X\ 
L..,-....^....:. \ Re3.0FF.L.PowiiL5ic?OJ.cn:i.)NrpUi.MiCo Ino i 1 •;;?T-"-^-f>.^H? 


r o oorROY ^s ncs. :f> n 9 9 


n^i 'r-JlJk^^'-^&R-iS: „„f,mih,j- 1^ r.^.yj'Y 't-^- ;:i.h' - Jf/ ' - l^.: '-iT-i,!- 


15 1 I' ij: k 

i^'^T^^H^^'^— ^--—i m^ fern 

..././ ^ --/\^-l 
Santai EIC. ^ J[b1:J\. ,^4 \ :f.7 — -^ 


or-> ri:i)KiA , " .\ 1! 
I \ i 


John Guthrie /I ..^•Ik h.ll. .1 IIU >..«>IT. r^rn. .r*!-*"" -J i u. (M«r IM. i»u.t i« < \ ^ ^_ >f /I Rt'iOKJOHN bUTHRIE - "^ -^ ^" /,l 

"y ■ ' ^ ^ .<-vO-.- (I SEC.V BUUCHTP MIAMI CO INO ^^ ^ --^- - ^. .^f.....:j i •=^^-:- 


\ ^..'^: .V,.^v(//>//.7] 1 .iL-i iJi I W npil lli W Vv!".';t;."'' "-\ \ ■ ^ -^ i ^.-^r.:..-^. 

;S5 .j5-.j";j;S.Hil4:Ji. 


•^^-r-T ^iyirla ?i_i^ ^^ — ^- — \ '-3 :,.;- -': ^•|/■KJ S 1 t 


* T « * « 'I 

i k m4 ; » ? . ; -^ «'»«■»// J* »•»' -^/-.^V ?,' «. ,-. i't,' ; "•'' ' * ■^•'T "s^ •^'' ^ I ji •; I , VL »» >^ ■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^js^ 'Z^t:::::;:;:::;;::^^^^^*'*'*'^ wwi ■.•> ^;^ s __ ^-^ Cabrahaml— Vj C.SAMUELELSWOfirHl! O* JOHNC— \; ''J mujAm» — ^"; V JOSCntl — V-- 
, 4 r ; ! • . 


\/. V.--J.-1- -■;■■*..■;■.?■ ///..«;.-■ 

y ■—' "^-^ —/-■- ■-- " 
'^-^^r^,^s^:::^ti^ "^ Rcb or Samuel MusscLMAN 

_N^ SEC I? RICHLAND If MIAMI CO INOIANA A. J- 


^/>-'» -^■■^- '>«f*^*ki*:J::f -^ A :s^ -•-■•■ :. • . . 1 111 -^ I •;■■—»»• I (^ .V. » . "VJ^.iwJ'.p • • -V- j^ — m ■ • • . . 
K^'"' ^j^V 

Res OF J.J.Davis 

SECI7RIOILANDTP MIAMI CO IND. Res of Lewis Conner 

SEC 8 RICHL«N9I» MIAMI CO INO ^'^■^SVOiiM^t 


'■^i 1-..-.. ==^V 


'K-A-r"^^^^U^w:/^ »A->.X1 \'C'^^V: Res OF Jacob W BuTLER,Stc4 Richund Tp Miami Co jnu ^i L. \ 

'^S^ha^assMd^'. Res OF Caleb Petty Sec 29 Richland Tp Miami CoInd. 


i 1^113 


I 'l-'^l ' %'^i';^'^S>«a 'M»,:.rv^, 1, 1 1 11 iJJ.aj. . I. .«.-!, x,r::Vsi 1-1- fe:tiki-';!- 

Res or Rudolph Stonfir Src3l RichlandTp Miami Co Ind .«^l ^— , ' .-V^' ^^Vii.i.g*, ■ V ""-^-i; JJi^'-iJ^^-- ^-^^ '•-V-'. .^ *^:: /'" J! kJS;Jx.j^ ^:|^ 


^> 2 :> Res OF M. N.Taylor. 

SEC 15 RICHLANDTPMIAMI CO INDIANA 
Res OF Charles M Long 

SEC I* RICHLAND TP MiAM CO ISO >^ 


,-^.'r- :?;t; l."T3r' 

E t2l Res or the Late Samuel Lewis. Sec 2? RichlandTp Miami Co Ind ""••"^ 9fi Reis.of Henry L.Cady Sec5'-°6 Richlamd Tp Miami Co Ind 


Rlsof Michael Muhl 

SEC I RiCLAND TK MIAMI CO INO ■It' 


^M Resof J C. DAVIS. 

Sec I6& 17 Richland tp M.ami Co Ino ^v. ■'■7 -^^iri^, 


^^^^:'-^ 
^-i^¥4S£;-t-&. ~~ , ...J Res OF JACOBWEBER ^. ' V:,,:V • 7j ■ I 

'„ k,- ■••■■•■- ■"••^"A Sec. 15 Richland '•-> Miami Co I nd / ""^"''IT:^ ''/..•■• .-.-i . •.^' B SI , _v!3,«^,i.*,,. 


""' /' Res or W-LATTA ^, 

■ _- -^ r»</ra"«*'^!— 'V''.>\ Sec! 7 RiCMLAsa '^^ Miami Co Isg ^ ^^r:*^^ ., ,. ^-.i^^-r 


i mutai^Kfk !■< iim CIlAKTOFTllKLKADlMi 

PERU CARRIAGL WORKS, 

Carriages, Buggies, 

FHAETOlSrS. 

SULLIVAN At GKAP. 

EUGENE SPANGENBERG, 

PURE MEDICINES 

And Sells as Low as the Lowest. 

GEO. RAVMOMD, 

Lath, Shingles, 

SASH, DOORS, BLINDS, r.lSlM'SSnKMSiilPKIil WD MlWlldilxn. I\li. 

JOHN BLANK E. '"*" _ ^'"'H'l'" '" 

FASHIONABLE MEHCIIANT TAILOR, ^' ^'ar'sV^""- 

.iio*ow*T reBo. i.o. P H OTO G R A P H E R . LAJiOUT AKD FiaBrT PICTOBa 

riukl irm:^: t ii i'^'.;: 0*n. Wa U al Qm, 

■y Mrs. H. C FCTTCH. FRANK E, VOL'NC. 

Booksi'lliT ^, Stationer, '^vZZTalllVJ WALL PAPEfl, WINIIOW SHAOLS. CHftOMOS. FRAMES AND TOYS. 
THE MARBLE AND GRANITE WORKS. 

MOVUIUSTS. HKAD STOSEa, 

Building Sicr.c a.-.d F:aSe"-~£. iiiuiiciinn ,\i;\TiiEL """""r,! 

PERU SAW-MILL AND LUMBER YARD. 
JOHN G. RENZ & CO.. The Oltioil EfitabUahod Paper in If latni CouqIT. 


.u.„ u'.„,c ..f K.:,.y «,..«.,.,>/,„,. ',^.-n...,.n, LnmLer, Lath and FeI1:e:. 

mils OPPOSITE STEMS- aooiE* aiiis. oa ci«>l BOTTOM PRICKS. L SUPIRIOR lOANO IS INCH SHINCLE. GEO. RAVmOND. 

WALTON X: LR.VNi:. 

IJotikM'lliTs ami Suili()iiLT.\ :b-C7tcx3::e;^. 

CASH PAID FOR ALL KIKOS OF FAT ATILE 
WEST TMIRO STHEET. PERU. INOIAMA. 

mm, siiooiis,^c[Lu;i]5jRioL[s m whips. 

B. R. GRAHAM, NEW furx:t-j-z 

opeiitmingYstablishment. 

Ob TLri :v tn ixn Wat tf 3 .ml»ij . 

lU int) ir numu i» atitt ■« ■ ni iiim (d nxr WiLL PAPER, WINDOW SHSDBSMUSIUAL MRDMENTS, PHYSICIAN AND SURGEON. PERU. IND STEAM PRINTING HOUSE, 

General Jcb Frintinp', 

REED & SINKS, ProprlolorR. 
PERU IND CUILI. MIAMI C 


.-■INTY. INDIANA 


ZT-^'-" 


ZITTTI^ZZ. 


L1-\11.\RT 


\ SCll.MlTT. 
A NAHMUTH SlOCk 


FlDST CLASS COOOS 


An Enillfss Varinty 


Pnsit AttnlM !i Btuta 


., ,..„-,o- .....r.H 


.»,. ..,.. o..um., 


iPlSE riRSTCLASS HFiESE ALIATS IH EEIDIIIES | 


,. ,-....^ 


^^.. ..-.-r-.^. 1 


X\ UliOADW.W 


. VKUU. INI> 1 JAMISON & CO 

THE PEP." 

Wm TIIS-SEIJIIIIEL T J McDonald. [Vm<^r«ue tn polilim^ Drrvftrd !• I ::: •.v:.-.:-: :f zvsp.y 

.....ISC TO Ol'll BUSIXl^SS . DlUKCroIM !•> 
CITIKS, VlLL.Vr.RS AND TOWNSHIPS oF MIAMI CnlMV. INPI \ W. .IVlNti NAMKS, l,(P |(iN ANI' KM'l.lclr hK-IMlTI 

CIT'V OF PERU. . Uimlmiy .. I'j'akDl ..;! 'Ilanl W^liiiui jutei.. KTI Indhio. MuLIWO. Jolu>_ ilaM n—l iMmaiT ua-rw...... _ .. — 

m(l<tiu.o; ,. >liM.-&J<Ha^ Il'l«ito.-i.(.l«f .«j»™kj «J*.l.l-r!«< 

SilS^IS I Wi.l.k«i»-«ca«v _. 

It, |„ , lUKilnduu. >!«■.. J«ii«. Iju«>»i IVJct - 

► ,1 S, ..'. 1H-.7JI.-. Mri.!-.*. Il«fj— "''*'•• J-iy-V. :,,: \:i 

';' , ,, ,.,.,.,'" , '-i'Tvr.lnc. ' iKHUU 

, 1 ^ ' 1. ' I , ■Mliwlbni Mill.f K O iM'sl "J *V.tMbli >l«l«« i *.«• *•■ 

' ,n-.Oh» 1 M«.'-t«.^ . tel« •—*«»«• I 

1-, i;JOh„ I H* K« *u«t 1 Jl li^ — 

li „ . ■-i:..i.™«iij >l..tT.. \l.i-. rii. M.rJul. - 

. ..."'::.;;:;;:;,K^Ki:st...... i>wj-«... , x~.j.,w,u |dX j. .in«». - f™,.. «-. -i 

"^ ::::;:::;:::::::i?ir^5^'.::r::.::::l^^or nw,«..i.«. w-- - —^L^ 

'w tilth St i54»iw». sdp. .i~TO. 4B«i.i« •• - ~ ■ — Ir^Z — ' iKMUb ' 1 l-"l< 

MilW K O iM'sl "J *V.tMbli >l«l««i *.«• Il l— LIB 

I li. Km »u«t 1 Jl !«•». ■slS'5^ ll>!i ..•Il>.!liOkU>. i; Gou.l», ilMi. mil I ir 
v' I'n'.J.i't. aii.l uiriin.li It-ni. Jnkii {'t-rttr 

K- Br. CV-lc. -<»-.Ohl0 iUmJilljolls F.. irt«r. of |-.,^'«^-<—. .' .--. linen-} tr-i IkLni .. . Hurl, Puni.l .... 
IImIuub. L. P... 
I«,k, Johr 11... .Upfol . „re. Dry 
KelUr I S-c. 5 i»4UlKliui«. SJvk-w. . \»l™«— Pr-rn^* »•'"■"."»' "'■ 

: Si."l. .M k" f..cuir>aa,^Hfm,m 

B<H.lcm<l lw:»Ohk>. Si.,i.ob«j i Bui«... DnUr. u. 0™<»fv» uJ 

iBroadwKT lS"'ii;«nn»BT . o _i. i 

'Ttinl Su b«. BM«., "l-rtu.: J H ^«H«c uJ &-<-« I 

I -.1 «:...! 1B.17 MwyUiul SnUh. Jm«».- lW»-.t _ 

BMw.jl-ilK». 
iMSfUUi). var L^TW^.. K I .I.l.n l*ropr«t>.r of Uounliiii: ".'Kv.'nMsC. 

...lUr-d-y- l»6UU«-My T'-;'^- •" ,,„^, .„-«._. . 

H..-v.nc...:ll~d«. MMI.„ rvlL'^.iSr ?r .* «. W* Su _'..!*». 


..a,«.y<1«*- UNION TOWNSHIP. 

.vxr, V. A ; 

,M«.l, K. A 

u'vir. iiVmii'.".!.;!!!| , ....IHTllod 

....... •■ -.a IKKN C. •■ ... K.r«Kt. 

u j "■ :i.'i )HI>::WiiR ;l'rirv^bnnr..... ^•^w«^ 

.'....;.;,i • -2 IkMIiJ ■• K.r..-r 

i" 1 ,lMli.\. Y ; " Kan..-f. 
7 ISJH.'*. V l*nnt Kurmr 
" D 1h;:IVi> Dsokiills .... t\tmn 
•• :il ;lN71illl.io ....J ■• K.n».t. 
•' Hi ,lHailV. DninY K.nii.r. 

.1 K....1 " 111 iIHWiIihI •■ Tr^k." 

V .'.!!!!!!l " :\i... !lM.'iiUM I'rm-lnnr (■■.ruirr 

.. ' .. :i- ;i«ii."i,i. 'iN^Uii.. .Miii.t I Kt^. J-iMiUi.... 
: l,»*.r. ^ W 

L...««, J «• 

' 1,-1,. »•■- ll_,... 

l-fi >.<• 

, U..4b«.J w 

I l^^j.S M- 

M-h— .nc- 
)!». M. II 

lUJ-. s c 


■ -■'•IVm... IV<i .,l>Mr}>liun.„ . K.ei».» ^ ^ISHfirt.* 


i I • ■ I — 1 1 •»■ ir^nrfiif iortr ALL^;^ township . Aim.- lanp^ ••«>.• • ••■nf'ral 9t«^'h«nl. 2U_ I'S*! kwilh unU t al .l-<«1* MtKn. Ix 


> I1>T— » if ««■>« m4 I .is:i.-.liidi>iui.. DEER CREEK TOWNSHIP. 
JEFFERSON TOWNS HI ::::_-iv.i~— ^"'-^^:^^., . IV««rr 'I'n.(<f»«"f K.Minc.. N. 
ti«<^.i II ■ 
«|1I«T. I^ri .- K.lwiM.. h II. 
Kikmb«tT, »"■' 

F«.h.r. J.-pb. i».olj.-uf-ni.i»» 
i,m«„ijl'^Lr«k«t - IS i.-ir<» 

- »-. l-i-l- 

h i»j: * 

- li. I-"'* ISl- Pmo. — • '•■=IJ»" — ■ 


PERU TOWNSHIP. BUck. Nrt •■■• 

BUck. HamOfl K. Sr 
Bl.>k> ■■J' :;,. !i,rt;«)h». p«-- J;;;^,'^ ''"''" »'""'TvVa. 11 11 
Mr/al.. l"l.-"l =" 


■.„ .■; .«u.a 

1».,-1Vd. 

H„.o 20 135a U.li. 


S..^ »• 


°""" r* . _ .MT<n. I«- S • 
Milltr. II. cut Sl.ro>.. .1.1-I.k. J'- 

Tili«..J..«» 

TillMi. ^VilluD 

TiUctl. Jo«fli 

TJfcii.oli'T 

Tilfcit.iiiWM. :i i«MG«— J P«»- J- 

IIL IMil.*-...- - J." 

r. i<«T - • - "• J" 

i.i»f....i<n -. • " J" 


- 19 i*«rni 

- UBIKISM • 

- 3.1. .... law • HAKRISON TOWNSHIP. i-'.'.".flm"~'..'i"nl' 'ir-Vr... Ph.r.Ka» l»d S«rW« — ^^^ ^^.^ y 

;■-." ' ■ v!llIl.VnV,..;.IW-^""l!^'~-l'"^'" v'-Tk'^"'" 

1-.. -■ ^'*" i^,.., ...._,— J MmUDj>». \«d,'V.t. 1<-1\V »V \«V._ F— .rfS^MU-i .• CLAY TOWNSHIP I J..UC. -r On i-.ri .IKM<M> !«■ MllUr.ta>.l- 

MUh*. II.«T M — 

Mn.'. 11.1- inij.— ;: »-•■ — i;^ : ~-j . • ,^ .JACKSON TOWNSIIII' ... \. X.Ki. IIJ M .". J II 

M.S.,.L^ J.. K.^^. I. M -.>I..Ji»:.'x-» f- M ...111 iimraMl W 1...!™.!.; Ii-^fcr llmimati. J J 

in l...iaU.r-\V»liml. H.I. A.I1. ^^ellm.J"^^uuS..»r.. 
Hi,k.>q aiKi '■•1*', J"*' '[l^.'" 

jli'ii'ii^lTvii... .1«1S. f.. .rafWf >^I*M^ B^x .l'nn..i.lorufI,itrtV*:.l.W; -"W ll T.o.,«fj. N. «!«•....; 
in H..inirl »'.«iaj in IMjJ. ' \;*«« A.A.^ _. . Auibi<y l'r».|.ri.-<or of Sirtun: 

" Fr,(.ii«inr..f ."luvu 1 

I>ci.W in ljinil-T ■.TMl'a lUiv i.r>- »-«• ••' s*- . l'l..|,ri.1i.t of Kjjiiuill. Sun tme. PERRY TOWNSHIP. r -: \f.AOhm Olln I ukcn.. r <; 

.MukW. J J 

Mddcfont. Ahia K.. Mel*... IVnr II-... 
M««. \»1« J— 
.MilW. Ilrek.- IHKI.an 

IS J Sl^k. lI'Mf I 
sLiik. thni V 

SKi.k. J.>» I 

( inij r*n«'nt«r !*killiirs*r. »•«• 

lll"cl«l" t.'^J.'h.Vm 

t^w'r v«-k ■ n,..r »4 .>:i.-k T.«.l.«,;u! •.. 

JTu WkMlcr. W. I 
KuM-r imI ■HKk ll>~t - 7._ mUN. J CHm 

ikiVs t Vi liiiiii" bS- 

- 13_ I«9l\aa — . - 

- «- I«»ll.*«_ - ;_ i»i« 

l_ IsTSill 

.IMiiU It".: 

::•_ !•<" - h..r...r ERIE TOWNSUIP 


• ^:tl!i::^:z M..l.«. I 1. |.I'T~« ..-IN«_ »— • 

IK l-IIV. _.,»i~« 

a ii>ti>4 - - '-—• 

li- I'MW - - r^t p,,.,: CHEKK TO\\-<Min' ItbA-oilb 

... ill M..!., I-. - I' ...,»« U TW »— -» RICHLAND TO\V^SHlP. .ls41i| ■• 

. iitrmluhiu 

.l»51|l'cbi... ... issvr.no....- •• •• 

... IbMlChi? I •• ■• 

.... is::iHi.ili«n»."jJ*-»V' 


.'BWt«»itl' and U«"h. ,1...^, J.*» «— 1 

!,*■.«* I-k». 

Hull li. :J<a*<i 

K-it™«. O. F-... 

1^": iw' ji'-'.;'.;;; Mirpb.r «~. »••• 
M.irl.k,, JJ.. «. u 10 lil- 1" ln:^;.:^.^vc::::^ ; .„;..«..-.. i;....-* .... 


'2^ tzJ LZ.-J V 2 

a 


c^ u 


© ^] O o •^« L=in L-'J K^ t-' 


f" 2090 u , 6576 1